Att använda mobilen i trafiken

Mobil och annan kommunikationsutrustning i motordrivna fordon får bara användas om det inte påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt.

Till kommunikationsutrustning räknas till exempel mobiltelefon och gps. Syftet med bestämmelserna är att öka säkerheten i trafiken.

Kan ge böter

Bestämmelserna innebär att polisen kan rapportera en förare som pratar i mobiltelefonen och till exempel vinglar över mittlinjen, kör upp på trottoarkanten eller bromsar så häftigt i en kö att det finns risk för en olycka. Förare som bryter mot bestämmelserna kan dömas till böter.

 

Film: Råd för en säkrare färd

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00