Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Brott i nära relation - utsatt

Brott i nära relation är när man blir illa behandlad av någon som är närstående, som make/maka, sambo, föräldrar eller annan släkting. Genom att göra en polisanmälan har man möjlighet att stoppa det våld eller de övergrepp man utsätts för.

Våld förekommer i alla typer av relationer, överallt i hela Sverige. Vi vet att 10 000-tals utsätts varje år, kanske uppåt 100 000. Lever du i en situation med inslag av kränkningar, hot och våld? I så fall ska du komma till polisen. Du kan vara utsatt för ett allvarligt brott som ska polisanmälas.

Brott i nära relation är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Brotten kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också vara brott där man tvingar eller hotar någon, stänger in någon eller befinner sig hemma hos någon utan lov.

Med nära relation menas att man är eller har varit gift, sambo eller särbo eller har gemensamma barn. Även barn, föräldrar och syskon räknas som närstående. Brotten handlar ofta om olaga hot, misshandel eller sexuellt våld.

Anmäla eller inte?

För polisen är det ingen tvekan, brott i nära relationer ska polisanmälas.

Ändå är det många som utsätts som drar sig för att göra en polisanmälan. Kanske finns det känslor kvar för partnern, eller så är man rädd för att bli bestraffad senare.

Även gemensamma barn kan vara en orsak till att man inte anmäler brott. Det kan också bero på att händelsen känns för privat eller personlig, eller att man känner skuld, skam och anklagar sig själv för det man utsatts för.

Det kan även vara så att man inte tror att den här typen av brott är tillräckligt allvarliga för att anmäla eller att polisen tar en på allvar. För den som utsätts för hedersrelaterade brott kan det kännas svårt att ensam gå emot en hel släkts normer och värderingar.

För polisen är det ingen tvekan, brott i nära relationer ska polisanmälas. Ändå är det många som utsätts som drar sig för att göra en polisanmälan. Kanske finns det känslor kvar för partnern, eller så är man rädd för att bli bestraffad senare. En anmälan kan vara ett sätt att få slut på en livssituation med inslag av våld och kränkningar.

Bra att tänka på innan polisanmälan

Det finns några saker som är bra att tänka på innan du gör en polisanmälan, saker som kan ha stor betydelse för att utredningen ska bli framgångsrik och för att ärendet ska kunna gå vidare till rättegång.

  • Berätta om din situation för vänner som du kan lita på. Då kan de stödja det du säger i en eventuell rättegång.
  • Kontakta en kvinno- eller mansjour. De kan också stödja det du säger i en eventuell rättegång.
  • För dagbok där du dokumenterar var och när du blir kränkt, hotad eller slagen, liksom hur och var på kroppen du blir slagen.
  • Tvätta inte kläder du haft på dig i samband med misshandel eller sexuella övergrepp. Dokumentera dina skador, fotografera dem gärna. Eller få dem dokumenterade av en läkare.
  • Spara eventuella hot du får på telefonsvararen, via e-post eller sms. Sänd dem vidare till vänner som kan lagra dem. De kan vara viktigt bevismaterial.

Anmäl brott till polisen

Det finns e-tjänster för att anmäla vissa brott, för andra behöver du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. 

Gör en polisanmälan

Är det ett pågående brott, eller en akut situation, ring 112.

Att tänka på vid anmälan

En polisanmälan är nödvändig för att du ska kunna få ersättning från ditt försäkringsbolag och vid vissa omständigheter även från Brottsoffermyndigheten.

  • Polisen gör vanligtvis en riskanalys och kan vid behov hjälpa dig med olika former av skydd, till exempel överfallslarm.
  • Polisen kan även svara på frågor och hänvisa dig vidare till en hjälporganisation
  • Dokumenterade skador och vittnen utgör bevismaterial i den fortsatta rättsprocessen.

Barn som bevittnat våld i hemmet har rätt till brottsskadeersättning. Det är därför viktigt att polisen dokumenterar att barn varit närvarande och vad de upplevt.

Ansökan om brottsskadeersättning görs hos Brottsoffermyndigheten.

Känner du någon utsatt?

Om du blivit vittne till brott i en nära relation, eller misstänker att någon i din omgivning är utsatt, kan du själv göra en polisanmälan.

Att polisanmäla den här typen av brott kan kännas svårt. Om du inte vill göra en formell anmälan kan du ändå kontakta polisen och berätta om dina misstankar anonymt. Då är det upp till polisen att följa upp och ta reda på om ärendet ska polisanmälas.

Om du misstänker att barn far illa kan du anmäla anonymt till de sociala myndigheterna i din kommun. Då gör de en utredning och anmäler till polisen.

Arbetar du inom vården, skolan eller barnomsorgen är du alltid skyldig att anmäla om du misstänker att ett barn far illa.

Till toppen