Polisens informationssida om brott i nära relationer
 Ring 112 vid akuta ärenden 
 Ring 114 14 vid övriga ärenden
Lämna hemsidan

 

Funktionsnedsättning?

Brott i nära relationer förekommer i alla typer av relationer, även i relationer där den ena parten står i beroendeställning till den andra – till exempel till följd av funktionsnedsättning.

Det kan handla om fysiska funktionshinder som begränsad rörelseförmåga eller nedsatt syn och hörsel, men också om psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

Den här gruppen har det extra svårt, just eftersom de ofta är så beroende av den person som är både partner och förövare. Det gör de här brotten ännu svårare att upptäcka. Därför är du som bevittnar, eller misstänker, brott just mot människor med funktionsnedsättning extra viktig. Om du kommer i kontakt med någon som du tror är utsatt, genom ditt jobb eller på annat sätt, ska du komma till oss på polisen.