Polisens informationssida om brott i nära relationer
 Ring 112 vid akuta ärenden 
 Ring 114 14 vid övriga ärenden
Lämna hemsidan

 

Utsatt för hedersbrott?

Här kan du läsa om vilken typ av stöd och hjälp du kan få om du utsatts för ett hedersrelaterat brott.

Lever du i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du får träffa, eller där du får stryk för att lära dig att lyda? Känner du dig övervakad, kontrollerad och hotad av föräldrar och släktingar? Tvingas du dölja din sexuella läggning? Då kan du vara utsatt för ett eller flera brott som går under begreppet hedersrelaterad brottslighet.

Både flickor och pojkar drabbas

Det finns fortfarande kvar en föreställning om att hedersrelaterat våld och förtryck drabbar endast flickor och kvinnor, men även pojkar och män drabbas. De är ofta friare än flickorna och kvinnorna, men de drabbas bland annat av arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap. Det är också de som får i uppgift att bevaka och kontrollera sina systrar och kusiner. Om inte sönerna uppfyller förväntningarna kan de själva drabbas av våld och förtyck. Det finns kända fall där pojkar och unga män blivit dödade på grund av val av fel partner eller sexuellt beteende som anses avvikande.

Hedersbrott mot homo-, bi- och transsexuella

Homo-, bi- och transsexuella personer som lever inom hederskulturer är särskilt utsatta. Homo-, bi och transsexualitet är tabubelagt inom många samhällen och anses vara en olaglig handling. Därmed ökar risken för att utsättas för förföljelse, utfrysning, våld och mord. En homo-, bi- och
transsexuell son eller dotter kan bli en belastning för familjen eftersom det kan påverka familjens rykte och därmed hedern negativt. Barnets sexualitet äventyrar inte bara deras egen, utan också syskonens möjlighet till giftermål.

Vad säger lagen?

Uttryckt med juridiska termer kan den ”övervakning” och ”påverkan” du utsätts för handla om frihetsberövande, tvång, hot, ofredande eller misshandel. Det är allvarliga brott. Har du eller någon du känner blivit utsatt för något eller några av de här brotten ska du anmäla det till polisen. Har du frågor kring hedersvåld, ta kontakt med polisen eller en tjej- eller kvinnojour.

Frågor & Svar


Fråga: Familjen ska till hemlandet i sommar och jag kommer förmodligen att giftas bort mot min vilja. Vad gör jag?

Svar: Kontakta polisen, kvinnojouren eller socialtjänsten och berätta om dina misstankar. Det kan vara frågan om brott, äktenskapstvång och vilseledande äktenskapsresa. Det är viktigt att till varje pris förhindra resan om det finns skäl att misstänka att du kommer att bli bortgift mot din vilja. Är du väl utomlands har svenska myndigheter svårare att hjälpa dig.

Fråga: Var kan jag få hjälp om jag känner mig hotad?

Svar: Om du har blivit kränkt eller hotad kan du antingen vända dig till polisen, socialtjänsten eller till en kvinnojour om det finns en sådan i din närhet. Kvinnojouren har oftast kontakt med socialtjänsten och kan i ett akut läge hjälpa dig med skyddat boende och med kontakter med olika myndigheter. På flera orter i landet finns skyddat boende där personalen är specialiserad på att hjälpa personer som har utsatts för hedersrelaterade brott. Många av dessa boenden tar emot barn, även i akuta situationer.

Fråga: Hur länge kan jag få skyddat boende?

Svar: Du har rätt till skyddat boende så länge det behövs och tills du fått hjälp att hitta ett eget boende.

Fråga: Vad händer om jag går till polisen?

Svar: Polisen utreder vad som har hänt och om det finns skäl att gå vidare med fortsatt utredning. Eftersom du har utsatts för brott blir du kallad till förhör. Polisen kommer också att förhöra misstänkta gärningsmän och vittnen, som till exempel familjemedlemmar och andra inblandade. I slutänden kan utredningen leda till åtal mot en eller flera gärningsmän.

Fråga: Hur kan jag skydda mig?

Svar: Polisen gör vanligtvis en riskanalys och kan vid behov hjälpa dig med olika former av skydd, till exempel överfallslarm. Inom polisen finns även brottsoffersamordnare eller liknande som arbetar med brottsofferstödjande verksamhet. På många orter i Sverige samarbetar polisen dessutom med ideella organisationer som kvinno- och tjejjourer.

Fråga: Kan jag få något stöd under en rättegång?

Svar: Du kan få hjälp av ett målsägandebiträde, en egen jurist som hjälper dig. Du kan också vittnesstöd av en person som ger praktisk information och hjälp i samband med en rättegång. Detta är kostnadsfritt. 

Mer information

Brottsofferjouren
Hedersfortryck.se
Dina rättigheter
Rädda barnen
Riksorganisationen för Kvinnojourer
Rättegångsskolan 
Sveriges Kvinnojourers Riksförbund