Kista

Kista Torg 19, Kista

Öppettider

Idag 05 OKT 12:00 - 15:00
Imorgon 06 OKT 12:00 - 15:00
Onsdag 07 OKT STÄNGT
Torsdag 08 OKT 12:00 - 15:00
Fredag 09 OKT 09:00 - 12:00
Lördag 10 OKT STÄNGT
Söndag 11 OKT STÄNGT
Måndag 12 OKT 12:00 - 15:00
Tisdag 13 OKT 12:00 - 15:00
Onsdag 14 OKT STÄNGT
Torsdag 15 OKT 12:00 - 15:00
Fredag 16 OKT 09:00 - 12:00
Lördag 17 OKT STÄNGT
Söndag 18 OKT STÄNGT
Måndag 19 OKT 12:00 - 15:00
Tisdag 20 OKT 12:00 - 15:00
Onsdag 21 OKT STÄNGT
Torsdag 22 OKT 12:00 - 15:00
Fredag 23 OKT 09:00 - 12:00
Lördag 24 OKT STÄNGT
Söndag 25 OKT STÄNGT
Måndag 26 OKT 12:00 - 15:00
Tisdag 27 OKT 12:00 - 15:00
Onsdag 28 OKT STÄNGT
Torsdag 29 OKT 12:00 - 15:00
Fredag 30 OKT 09:00 - 12:00
Lördag 31 OKT STÄNGT
Söndag 01 NOV STÄNGT

Kontaktinformation

Vid larm ring: 112
Telefon: 114 14   
Från utlandet ring: +46 77 114 14 00
Besöksadress: Kista Torg 19, Kista
Postadress: 164 91, Kista
Kontaktformulär: Skicka meddelande   
Övrig information:

Närpolisen handlägger inte passärenden eller nationella id-kort. För dessa ärenden hänvisar vi dig till Västerorts polisstation på Sundbybergsvägen 15, Solna.

Tjänster 

På Kista närpolis hjälper vi dig gärna med:

 • anmälningsupptagning
 • utlämning av blanketter
 • ansökningspapper till registerutdrag
 • mottagande av hittegods
 • utlåning av gravyrmaskin

 Andra språk  Andra språk / Other languagesKista närpolisstation

Välkommen till närpolisen i Kista

På Kista närpolis bemöter vi alla med respekt och värdighet samt behandlar alla som individer på ett professionellt sätt. Vi är kontaktskapande och tillgängliga, vi finns här för allmänhetens skull.

Medarbetarna på Kista närpolis är engagerade och har en förståelse för vad vår verksamhet kräver. Vi känner alla ett gemensamt ansvar för att vi ska vara delaktiga och må bra på vår polisstation. Här har cheferna och medarbetarna ett ömsesidigt förtroende för varandra.

På Kista närpolis har vi ett tydligt och målinriktad arbetssätt. Vi känner stimulans och utveckling i att få arbeta med den brottsproblematik som finns inom vårt område. På Kista närpolis har vi ett väl fungerande samarbete med våra externa samverkanspartners så som skola, fritidsgårdar, bostadsbolagen och socialtjänst.

Läs vidare om:

Vårt närpolisområde

Vi som arbetar här

Poliskontoret i Husby

Kontakt

Brottsförebyggande arbete


Vårt närpolisområde 

Västerorts polismästardistrikt utgörs av sju närpolisstationer där Kista är en av dem. Kista närpolisområde omfattar områdena Akalla, Husby och Kista. Vilka tillhör stadsdelsområdet Rinkeby-Kista. Folkmängden inom i Kista närpolisområde är ungefär 30 000 invånare och ungefär lika många människor arbetar här.

Inom Kista närpolisområde bor människor från många olika kulturer och religioner, 47 procent har utländsk bakgrund. I Kista och Akalla bor majoriteten i bostadsrättsföreningar medan befolkningen i Husby bor i allmännyttans hyresrätter i mycket högre utsträckning. Kista är ett barn- och ungdomsrikt område men det finns även hen hel del äldre invånare i Kista.

Vårt område består av stora arbetsplatsområden med många ledande svenska och internationella framtidsföretag inom high-tech och IT. Här finns även filialer till Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet. Andra anläggningar inom vårt område som drar mycket människor är Kista Galleria, en av de största och modernaste galleriorna i Stockholmsområdet, och Kistamässan.

Kista närpolisområde omges av E18 eller Enköpingsvägen som den även kallas i söder och E4 i norr. Inom vårt närpolisområde trafikerar även tunnelbanans blå linje samt flertalet busslinjer från våra närområden. Här finns stora skogsområden som naturreservatet Hansta och Järvafältet mellan Rinkeby och Kista. Järvafältet är ett av de största naturreservaten i Stockholms län. Järvafältet löper genom Rinkeby-Kista, Sollentuna och Järfälla.                                                                                    Till toppen

Poliskontoret i Husby 

Det lokala poliskontoret är en brottsförebyggande satsning med förstärkt polisiär närvaro i Husby. Vid poliskontoret Husby arbetar sex poliser som arbetar ute bland de människor som bor och verkar i Husby. Poliserna arbetar för att etablera fördjupade kontakter med skola, fritidsgårdar, fältassistenter med mera.

Vi arbetar framför allt med ungdomar och eftersträvar att bli en naturlig del av deras vardag. Vidare arbetar vi med att öka förtroendet mellan polisen och de som bor i Husby. Polisernas uppgift är både att arbeta brottsförebyggande och att ingripa mot brott.

Poliskontoret Husby är öppet för allmänhetens besök torsdagar kl. 14.00 - 16.00, men då är vi oftast ute på torget och nås på 0739-10 10 05. Övrig tid arbetar poliserna i yttre tjänst. Du når poliskontorets personal på telefon 114 14. Adress: Trondheimsgatan 3, Kista.                         Till toppen

Brottsförebyggande arbete 

Som närpolis är en av våra viktigaste uppgifter att förhindra att nya brott sker, det brottsförebyggande arbetet, samt att öka tryggheten i vårt område. Detta genom att ha hög synlighet och närvaro på de platser där allmänheten samlas och på de tider och platser där det begås många brott. Samverkan med andra samhällsaktörer är en av grunderna för närpolisens arbete varav vi lägger stor vikt i att ha en nära samverkan med dem som bor och verkar inom vårt område.
 
Vårt brottsförebyggande arbete är riktat till stor del mot ungdomar för att i ett tidigt stadium förhindra att de hamnar i brottslighet och sedan rekryteras till en kriminell livsstil. En av förutsättningarna för att minska ungdomsbrottsligheten är samarbetet med till exempel socialtjänst, skolor och frivilligorganisationer för att i ett tidigt stadium upptäcka unga i behov av särskilt stöd och unga i riskzonen. Tillsammans gör vi gemensamma insatser.

Vi närpoliser arbetar med alla typer av brott. Vi förebygger och ingriper mot mycket av det som kallas mängdbrottslighet, så som stölder, misshandel, skadegörelse och ordningsstörningar. För att förebygga mängdbrottsligheten arbetar närpolisen på olika sätt. För att förhindra till exempel våld på allmän plats arbetar vi efter att finnas på de platser och tidpunkter då brotten oftast sker, detta i samverkan med exempelvis krogar och ordningsvakter. Att förhindra tillgången på alkohol för minderåriga, eller langning, är ett annat sätt förebygga våld på allmän plats.

Som närpoliser har vi en god och nära samverkan till våra grund- och gymnasieskolor som finns i vårt område. Till varje skola finns en så kallad kontaktpolis knuten som arbetar brottsförebyggande i samarbete med skolledningarna. Det här gör vi för att förbättra vår samverkan med skolorna och för att i ett tidigt skede fånga upp ungdomar som är i behov av särskilt stöd eller riskerar att hamna i brottslighet.                         Till toppen

Vi som arbetar här 

På närpolisen i Kista arbetar vi med att förebygga och ingripa mot brott samt att utreda de ungdomsbrott som sker inom vårt närpolisområde. Personalen som arbetar på vår station är poliser i yttre tjänst, brottsutredande poliser, poliser som arbetar med brottsförebyggande verksamhet samt personal som bemannar vår reception.

Som en del av Västerorts polismästardistrikt innebär det att den yttre personalen även deltar i utryckningsverksamheten (ordningsenheten) samt i läns- och distriktsgemensamma kommenderingar.

Den yttre personalen på närpolisen i Kista arbetar i skift och under de tider på dygnet då verksamheten kräver det. När den yttre personalen inte arbetar finns det poliser från Västerorts ordningsenhet tillgängliga för vårt område, på så sätt finns det alltid en polis i Kista.                                           Till toppen

 

Kontakt 

 • Närpolischef: Jörgen Karlsson, 010-563 04 42
 • Närpolisbefäl: Sebastian Sennerby 010-563 04 52,
 • Gruppchef poliskontoret Husby: Caroline Lundin, 0739-10 10 12
 • Förundersökningsledare: Maria Fährlin, 010-563 04 51
 • Grannsamverkan/Grannstöd: Ove Losefsky, 010-563 04 18
 • Volontärsamordnare: Tommy Jonasson, 0739-10 11 12
 • Stödcentrum för unga: Odette Macintosh, 010-563 04 85

För dig som ska söka pass i Stockholms län

Passexpeditionen hanterar ansökan om pass och nationella id-kort. Ska du inte resa alldeles i dagarna vänta lite eller boka tid vid någon av länets passexpeditioner.
Se vilka passexpeditioner som finns i Stockholms län.

banner, tidsbokning, pass, stockholm
Klicka här (eller på bilden) för att komma till tidsbokningen

Mer information om pass och nationella id-kort

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00

Vägbeskrivning och stor karta

StängStäng

Varifrån åker du?

Image of directionsKista Torg 19, Kista