Södra JärvaÖppettider

Idag 05 OKT STÄNGT
Imorgon 06 OKT STÄNGT
Onsdag 07 OKT STÄNGT
Torsdag 08 OKT STÄNGT
Fredag 09 OKT STÄNGT
Lördag 10 OKT STÄNGT
Söndag 11 OKT STÄNGT
Måndag 12 OKT STÄNGT
Tisdag 13 OKT STÄNGT
Onsdag 14 OKT STÄNGT
Torsdag 15 OKT STÄNGT
Fredag 16 OKT STÄNGT
Lördag 17 OKT STÄNGT
Söndag 18 OKT STÄNGT
Måndag 19 OKT STÄNGT
Tisdag 20 OKT STÄNGT
Onsdag 21 OKT STÄNGT
Torsdag 22 OKT STÄNGT
Fredag 23 OKT STÄNGT
Lördag 24 OKT STÄNGT
Söndag 25 OKT STÄNGT
Måndag 26 OKT STÄNGT
Tisdag 27 OKT STÄNGT
Onsdag 28 OKT STÄNGT
Torsdag 29 OKT STÄNGT
Fredag 30 OKT STÄNGT
Lördag 31 OKT STÄNGT
Söndag 01 NOV STÄNGT

Närpolisstationen i Södra Järva med reception är för närvarande stängd. För mer information se under kontaktinformation nedan.

Vill du prata med oss har vi telefontid måndag, tisdag och torsdag 12.00-15.00 och fredagar 09.00-12.00 på telefonnummer 010-56 304 79.

Annars kan polisen alltid nås dygnet runt på telefon 114 14. Vid akuta ärenden, ring 112.

Närpolisen arbetar som vanligt i området men är extra tillgängliga torsdagar kl. 14:00 - 16:00 i Tensta centrum och Rinkeby centrum.

För receptionsärenden över disk hänvisar vi till närpolisstationen i Kista eller huvudstationen i Solna, Västerort.

Blanketter

Enklare blanketter exempelvis Utdrag från belastningsregistret, Passbilaga samt Tillståndsansökan finns att hämta på Medborgarkontoren i Rinkeby centrum och Tensta centrum eller digitalt från www.polisen.se.

Kontaktinformation

Vid larm ring: 112
Telefon: 114 14   
Från utlandet ring: +46 77 114 14 00
Telefon (lokal):010-56 304 79
Fax:010-56 304 87
Kontaktformulär: Skicka meddelande   
Övrig information:

Polisstationen i Södra Järva med reception är för närvarande stängd.

Det kommer att byggas en ny polisstation till lokalpolisen då polisen omorganiserar och med anledning av det kommer vi att expandera. I nuläget är det inte klart var och när i Rinkeby polisstationen kommer att öppna igen.  

Vill du prata med oss har vi telefontid måndag, tisdag och torsdag 12.00-15.00 och fredagar 09.00-12.00 på telefonnummer 010-56 304 79.

Du kan även nå oss via e-post, vår adress är napo-sodrajarva.stockholm@polisen.se

Annars kan polisen alltid nås dygnet runt på telefon 114 14. Vid akuta ärenden, ring 112.

Närpolisen arbetar som vanligt i området men är extra tillgängliga torsdagar kl. 14:00 - 16:00 i Tensta centrum och Rinkeby centrum.

För receptionsärenden över disk hänvisar vi till lokalpolisstationen i Kista eller huvudstationen i Solna, Västerort.

Blanketter

Enklare blanketter exempelvis Utdrag från belastningsregistret, Passbilaga samt Tillståndsansökan finns att hämta på Medborgarkontoren i Rinkeby centrum och Tensta centrum eller digitalt från www.polisen.se.

Andra språk  Andra språk / Other languages

Välkommen till Lokalpolisområde Södra Järva

I Södra Järva lokalpolisområde finns vi tillgängliga genom vår höga närvaro i området samt vår aktiva samverkan med externa samarbetspartners. I vårt arbete utstrålar vi engagemang och trygghet. Vi är en arbetsgrupp med god lokal- och personkännedom i vårt område och vi har en bred kompetens för våra arbetsuppgifter. 

Vår arbetsstruktur är decentraliserad med stort utrymme för problembaserat arbete. Vi arbetar i grupp med ett flexibelt arbetssätt och med innovativa arbetsmetoder vilket leder till en positiv kompetensutveckling hos medarbetarna. I Södra Järva lokalpolisområde har vi ett nära och gott samarbete med såväl lokalsamhället som andra polisiära enheter.

Läs vidare om:

Vårt lokalpolisområde

Vi som arbetar här

Poliskontoret i Tensta

Kontakt

Brottsförebyggande arbete

Flygblad


Vårt lokalpolisområde 

Västerorts polismästardistrikt utgörs av sju lokalpolisområden där Södra Järva är en av dem. Södra Järva lokalpolisområde består av de två stadsdels-förvaltningarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista och omfattas av områdena Bromsten, Flysta, Solhem, Lunda, Sundby, Tensta och Rinkeby. Här bor cirka 52 000 människor, området präglas av villabebyggelse och hyreslägenheter samlade runt centrumen, Rinkeby och Tensta, samt företag och naturreservat.

Södra Järva lokalpolisområde är ett mångkulturellt område med närmare 200 språk och cirka 180 nationaliteter, vilket bidrar till att våra möten med allmänheten blir både utvecklande och intressanta. Våra centrumområden med färgglad torghandel och mindre butiker upplevs levande med mycket folk i rörelse under stora delar av dygnet.

Kommunikationen till Södra Järva lokalpolisområde är god. Det tar cirka tio minuter med tunnelbanans blå linje från T-centralen, E18 finns i närheten och pendeltåg och bussar går till och från våra närområden.

Vi har en unik samverkan med våra samhällsaktörer som socialtjänst, skola, stadsdelarna, fastighetsvärdarna, Lugna gatan, väktare med flera. Vi har även en god samverkan med områdets alla goda krafter som verkar för en ökad trivsel och trygghet. De goda krafterna går under namnet Järvaandan som är ett nätverk av just goda krafter inom Järvaområdet med målet att tillsammans skapa hemkänsla, trivsel och trygghet.                                        Till toppen

Poliskontoret i Tensta 

Det lokala poliskontoret är en brottsförebyggande satsning med förstärkt polisiär närvaro i Tensta. Vid poliskontoret Tensta arbetar sex poliser som arbetar ute bland de människor som bor och verkar i Tensta. Poliserna arbetar för att etablera fördjupade kontakter med skola, fritidsgårdar, fältassistenter med mera.

Vi arbetar framför allt med ungdomar och eftersträvar att på så sätt bli en naturlig del av deras vardag. Vi ska även arbeta med att öka förtroendet mellan polisen och de som bor i Tensta. Polisernas uppgift är både att arbeta brottsförebyggande och att ingripa mot brott. 

                      Till toppen

Brottsförebyggande arbete 

Som närpolis är en av våra viktigaste uppgifter att förhindra att nya brott sker, det brottsförebyggande arbetet, samt att öka tryggheten i vårt område. Detta genom att ha hög synlighet och närvaro på de platser där allmänheten samlas och på de tider och platser där det begås många brott. Samverkan med andra samhällsaktörer är en av grunderna för närpolisens arbete varav vi lägger stor vikt i att ha en nära samverkan med dem som bor och verkar inom vårt område.
 
Vårt brottsförebyggande arbete är riktat till stor del mot ungdomar för att i ett tidigt stadium förhindra att de hamnar i brottslighet och sedan rekryteras till en kriminell livsstil. En av förutsättningarna för att minska ungdomsbrottsligheten är samarbetet med till exempel socialtjänst, skolor och frivilligorganisationer för att i ett tidigt stadium upptäcka unga i behov av särskilt stöd och unga i riskzonen. Tillsammans gör vi gemensamma insatser.

Vi lokalpoliser arbetar med alla typer av brott. Vi förebygger och ingriper mot mycket av det som kallas mängdbrottslighet, så som stölder, misshandel, skadegörelse och ordningsstörningar. För att förebygga mängdbrottsligheten arbetar närpolisen på olika sätt. För att förhindra till exempel våld på allmän plats arbetar vi efter att finnas på de platser och tidpunkter då brotten oftast sker, detta i samverkan med exempelvis krogar och ordningsvakter. Att förhindra tillgången på alkohol för minderåriga, eller langning, är ett annat sätt förebygga våld på allmän plats.

Som lokalpoliser har vi en god och nära samverkan till våra grund- och gymnasieskolor som finns i vårt område. Till varje skola finns en så kallad kontaktpolis knuten som arbetar brottsförebyggande i samarbete med skolledningarna. Det här gör vi för att förbättra vår samverkan med skolorna och för att i ett tidigt skede fånga upp ungdomar som är i behov av särskilt stöd eller riskerar att hamna i brottslighet.                        Till toppen

Vi som arbetar här 

På lokalpolisen i Södra Järva arbetar vi med att förebygga och ingripa mot brott samt att utreda de ungdomsbrott som sker inom vårt lokalpolisområde. Personalen som arbetar på vår station är poliser i yttre tjänst, brottsutredande poliser, poliser som arbetar med brottsförebyggande verksamhet samt personal som bemannar vår reception.

Som en del av Västerorts polismästardistrikt innebär det att den yttre personalen även deltar i utryckningsverksamheten (ordningsenheten) samt i läns- och distriktsgemensamma kommenderingar.

Den yttre personalen i lokalpolisområde Södra Järva arbetar i skift och under de tider på dygnet då verksamheten kräver det. När den yttre personalen inte arbetar finns det poliser från Västerorts ordningsenhet tillgängliga för vårt område, på så sätt finns det alltid en polis i Södra Järva.              Till toppen

 

Kontakt 

  • Jörgen Ohlsson,  telefon 114 14
  • Lokalpolisbefäl: Erik Ahnlund, Andreas Borgbrant, 114 14
  • Gruppchef Tensta poliskontor: Mats Johnsson, 114 14
  • Gruppchef Rinkeby poliskontor, Aron Meszaros, 114 14 
  • Förundersökningsledare: Ulf Wahlrot, telefon 114 14
  • Kontaktpolissamordnare: -
  • Grannsamverkan/Grannstöd: Ivan Erixon, 114 14
  • Volontärsamordnare: Tommy Jonasson, 114 14
  • Stödcentrum för unga: Odette Macintosh, 114 14

För dig som ska söka pass i Stockholms län

Passexpeditionen hanterar ansökan om pass och nationella id-kort. Ska du inte resa alldeles i dagarna vänta lite eller boka tid vid någon av länets passexpeditioner.
Se vilka passexpeditioner som finns i Stockholms län.

banner, tidsbokning, pass, stockholm
Klicka här (eller på bilden) för att komma till tidsbokningen

Mer information om pass och nationella id-kort

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00

Vägbeskrivning och stor karta

StängStäng

Varifrån åker du?

Image of directions