Passbilaga - vårdnadshavares medgivande

Bilaga till passansökan/nationellt identitetskort för underårig - vårdnadshavares medgivande till pass för underårig (PM 531.2 15-06-23)

Kan du inte öppna blanketten? Spara ner den på din dator först – därefter kan du öppna och fylla i den. Eller använd den andra blanketten här nedanför, som du skriver ut och fyller i för hand.

Observera att medgivandet ska dateras och inte får vara äldre än en månad.
Författare: Polismyndigheten
Utgivningsdatum: 2015-06-29Utgivningsdatum: 2015-06-29

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00