Passbilaga - vårdnadshavares medgivande

Bilaga till passansökan/nationellt identitetskort för underårig - vårdnadshavares medgivande till pass för underårig (PM 531.2 15-07-01)

Observera att medgivandet ska dateras och inte får vara äldre än en månad.

Beroende på vilken webbläsare du använder kan det vara svårt att fylla i blanketten digitalt. Använd i så fall blanketten du skriver ut och fyller i för hand.


 

Författare: Polismyndigheten
Utgivningsdatum: 2015-06-29Utgivningsdatum: 2015-06-29

112 vid larm
114 14 övriga ärenden