Passbilaga - vårdnadshavares medgivande

Bilaga till passansökan/nationellt identitetskort för underårig - vårdnadshavares medgivande till pass för underårig (PM 531.2 15-06-23)

Observera att medgivandet ska dateras och inte får vara äldre än en månad.


 

Författare: Polismyndigheten
Utgivningsdatum: 2015-06-29Utgivningsdatum: 2015-06-29

112 vid larm
114 14 övriga ärenden