Dags-, och penningböter, brottsofferfondavgift, skadestånd

Dagsböter används vid lite allvarligare brott och penningböter används mest vid mindre förseelser. Alla som döms för ett brott som kan leda till fängelse måste betala en avgift till brottsofferfonden.

Dagsböter

Dagsböter används vid lite allvarligare brott. Antalet dagsböter visar hur allvarligt brottet eller brotten är och dagsbotens storlek är beroende av din inkomst. Multiplicerar du antalet dagsböter med dagsbotens storlek får du summan som du ska betala.

Penningböter

Penningböter används mest vid mindre förseelser. Storleken på penningböter beror bara på hur allvarlig förseelsen är. Din inkomst har alltså inte någon betydelse för penningböternas storlek.

Avgift till Brottsofferfonden

Alla som dömts för ett brott som kan leda till fängelsestraff måste betala en brottsofferfondavgift. Du måste alltså betala in avgiften även om du inte dömts till fängelse. Brottsofferfondsavgiften ingår i den summa som står på det inbetalningskort som skickas ut av polisen.

Skadestånd

Om strafföreläggandet/domen innehåller uppgift om skadestånd, ska du betala detta till målsäganden. Om du inte betalar frivilligt, kan målsäganden driva in beloppet med hjälp av Kronofogdemyndigheten, vilket innebär att kostnaden stiger. Observera att polisen inte skickar ut något inbetalningskort vad gäller skadestånd. Har du frågor ska du kontakta utfärdande åklagarkammare/domstol. 

Mer information

112 vid larm
114 14 övriga ärenden