Dags-, och penningböter, brottsofferfondavgift, skadestånd

Dagsböter används vid lite allvarligare brott. Dagsbotens storlek beror på din inkomst, medan antalet dagsböter beror på brottets svårighetsgrad.

Dagsböter

Dagsböter används vid lite allvarligare brott. Antalet dagsböter visar hur allvarligt brottet eller brotten är. Dagsbotens storlek är beroende av din inkomst, summan som du ska betala är antalet multiplicerad med storleken.

Penningböter

Penningböter används mest vid mindre förseelser. Storleken på penningböter beror bara på hur allvarlig förseelsen är. Din inkomst har alltså inte någon betydelse för penningböternas storlek.

Avgift till Brottsofferfonden

Alla som dömts för ett brott som kan leda till fängelsestraff måste betala en brottsofferfondavgift. Du måste alltså betala in avgiften även om du inte dömts till fängelse. Brottsofferfondsavgiften ingår i den summa som står på det inbetalningskort som skickas ut av polisen.

Skadestånd

Om strafföreläggandet/domen innehåller uppgift om skadestånd, ska du betala detta till målsäganden. Om du inte betalar frivilligt, kan målsäganden driva in beloppet med hjälp av Kronofogdemyndigheten, vilket innebär att kostnaden stiger. Observera att polisen inte skickar ut något inbetalningskort vad gäller skadestånd. Har du frågor ska du kontakta utfärdande åklagarkammare/domstol. 

Mer information

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00