Föreläggande av ordningsbot

Föreläggande av ordningsbot är böter som utfärdas av Polismyndigheten, Tullverket eller Kustbevakningen.

Böterna skrivs ofta ut direkt på plats och godkänns sedan genom att den som fått dem skriver under. Ett godkänt (underskrivet) föreläggande gäller som en lagakraftvunnen dom. Föreläggande av ordningsbot betalas in till Polisen.

Har du frågor om...

Betalning av böter

Ett föreläggande ska betalas inom 30 dagar från godkännandet. Betalar du inte i tid får du en betalningspåminnelse. Botbeloppet ska betalas inom 14 dagar efter påminnelsen, ingen påminnelseavgift tas ut.

Polisen får inte bevilja någon avbetalningsplan eller ge anstånd på betalningen.

Om du trots påminnelsen inte betalar böterna, överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten. Då tillkommer en avgift på 600 kronor. När ärendet överlämnats är det avslutat hos polisen. Eventuella frågor ställs då direkt till Kronofogdemyndigheten.

Inbetalningen ska göras till:

Polismyndighetens bankgiro för ordningsböter: 520-0878.

Vid betalning vänligen ange föreläggandenummer/OCR-nummer.

Inbetalning från annat land ska göras till:
För inbetalning från annat land ska du ange polisens referensnummer/OCR-nummer och använda IBAN-nummer:
SE03 1200 0000 0128 1010 9842.

BIC-adress: DABASESX
Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm, Sweden

Överklaga

Ett godkänt föreläggande gäller som en lagakraftvunnen dom. Ett godkänt föreläggande kan endast undanröjas av domstol. Hur bötesbeloppen fastställs regleras i Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot,  SFS 1999:178.

Kontakta tingsrätten om du har frågor eller ska överklaga.

Information om rättshjälp
På Rättshjälpsmyndigheten finns information om rättshjälp och dina möjligheter att få ekonomisk hjälp när du behöver hjälp av en advokat.  

112 vid larm
114 14 övriga ärenden