Kontakt angående betalning av böter

För frågor om betalning av böter kontaktar du Polismyndigheten. Gäller ärendet en parkeringsanmärkning, kontakta Transportstyrelsen.

Polismyndigheten

Frågor om betalning av böter

Telefon:

Kontakta Polisen på nummer: 010-56 335 04.
Telefontid: måndag-fredag 8.00-16.30.

E-post:

Domstolsböter: domstolsboter@polisen.se
Strafföreläggande: strafforelaggande@polisen.se
Ordningsböter: ordningsbot@polisen.se

Vänligen ange ärendenummer, föreläggandenummer eller referensnummer vid kontakt med oss.

Transportstyrelsen

Felparkeringsavgift
Gäller ditt ärende betalning av felparkeringsavgift ska du kontakta Transportstyrelsen via deras webbsida Transportstyrelsen, Parkeringsanmärkning eller på telefon 0771-14 15 16.

Körkortsfrågor
Gäller ärendet körkortsfrågor kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på telefon: 0771-81 81 81.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00