Langning av alkohol - lagar och fakta

Langning av alkohol är en brottslig handling som innebär att någon olagligen köper ut, säljer eller ger bort alkohol till en person som är under 20 år. Langning kan ge böter eller fängelse i upp till fyra år.

Langning av alkohol / Så säger lagen

Med langning menas att någon illegalt förser personer med droger, till exempel alkohol, vanligen genom försäljning.

Fakta om langning

Det är olagligt att sälja, köpa ut eller ge bort starköl, vin och sprit till personer under 20 år. Folköl får inte säljas till ungdomar under 18 år. På restaurang måste man ha fyllt 18 år för att få köpa alkohol.

Straffet för langning är böter eller fängelse i upp till två år, vid grova brott upp till fyra år.

Framförallt när det gäller unga under 18 år, är all alkohol i någon mening att betrakta som illegal. Detta gäller såväl alkohol som anskaffas indirekt (langning) från exempelvis Systembolaget som alkohol som anskaffas genom köp av alkohol som förts in i Sverige från utlandet.

Langning av alkohol kan få många negativa följder. Brott bland ungdomar, till exempel misshandel och skadegörelse, begås ofta under alkoholpåverkan. Risken att utsättas för brott är också betydligt större för den som är berusad.

Skolelevers drogvanor

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomför varje år undersökningar om drogvanor bland elever i årskurs 9 och elever som går andra året på gymnasiet. De ger ut rapporter om resultat från undersökningarna.

Mer information

Annan fakta om brottet

112 vid larm
114 14 övriga ärenden