Mängdbrott - fakta

De flesta brott som begås räknas till vad som brukar kallas mängdbrott. Det rör sig om till exempel stölder, misshandel och skadegörelse.

Beskrivning av mängdbrott

Brott som är vanligt förekommande, och där förundersökningen oftast leds av polisen, kallas för mängdbrott. Av den totala mängden anmälda brott är ungefär tre fjärdedelar mängdbrott.

Brotten som räknas som mängdbrott är bland annat:

  • Stölder till exempel av och ur bilar, cykelstölder och butiksstölder
  • Inbrott
  • Skadegörelse, till exempel klotter
  • Bedrägerier
  • Misshandel
  • Olovlig körning och rattfylleribrott

Fakta om mängdbrott

Mängdbrotten brukar inte räknas till de allvarligaste brotten, men medför betydande skador för enskilda och för samhället. Brotten innebär ofta en kränkning av den personliga integriteten och kan skapa otrygghet i samhället.

Annan fakta om brottet

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 

Till lättläst text