Bostadsinbrott - lagar och fakta

Risken för inbrott ser olika ut i landet. Ungefär 60 procent av alla inbrott sker i storstadslänen och det är vanligare med inbrott i småhus än i lägenhet. Många inbrott begås av missbrukare och organiserade ligor.

Grov stöld / Så säger lagen

Beskrivning av brottet

Inbrott är när en stöld begås efter att någon olovligen bereder sig tillträde till permanentbostad eller fritidshus, det vill säga när någon brutit sig in, eller på annat sätt tagit sig in utan lov. Gärningspersonen behöver inte ha brutit upp lås eller dylikt. När tillgreppet skett efter intrång i bostad kan stölden bedömas som grov.

När det gäller stöld i garage, i källare eller på vind kan exempelvis stöld av stora ekonomiska värden göra att stölden bedöms som grov.

Fakta om inbrott

Risken för inbrott ser olika ut i landet. Ungefär 70 procent av alla inbrott i bostad (inkl. fritidshus) sker i storstadsregionerna. Få inbrott begås i glesbygd. Det är vanligare med inbrott i småhus än i lägenhet.

Många inbrott begås av missbrukare för att finansiera missbruket. På senare tid har polisen sett en tydlig trend mot att inbrott allt oftare utförs av organiserade ligor. Det kan vara ligor från andra länder som åker runt till olika platser i Sverige och begår brott.

Mer information

Annan fakta om brottet

112 vid larm
114 14 övriga ärenden