Vapen

Hur du gör för att ansöka om vapenrelaterade tillstånd.

Vapen

Snabbare handläggning av din ansökan

För att handläggningen av din licensansökan ska gå så snabbt som möjligt, se till att:

  • Ansökningsblanketten är korrekt ifylld
  • Alla nödvändiga bilagor är bifogade, till exempel jägarexamensbevis eller föreningsintyg
  • Avgiften för ansökan är betald, använd inbetalningsavin

Om uppgifter i ansökan saknas måste polisen begära kompletteringar, vilket förlänger handläggningstiden.

Betala helst digitalt

Polisen hanterar alla ärenden i turordning, räknat från det datum din ansökan ankommit. Därför påverkas inte handläggningstiden av om du betalar digitalt eller på en polisstation.

Regler för skjutvapen

Ammunition

För att få ha ammunition måste du ha tillstånd av polisen. Tillstånd krävs dock inte för ammunition till vapen du har rätt att använda för skjutning.

Skjutvapen i dödsbo

När en person som äger skjutvapen har avlidit ska den som har hand om dödsboet inom tre månader göra en anmälan till polisen. Anmälan ska innehålla uppgifter om de vapen som finns i dödsboet, vem som har hand om vapnen för dödsboets räkning och hur vapnen förvaras. Inom ett år från dödsfallet ska vapnen avvecklas, exempelvis genom att de överlåts till en privatperson eller en vapenhandlare. Vapnen kan också lämnas in till polisen för skrotning eller för inlösen av staten.

Märkning av vapen

Det är lag på att skjutvapen, vapendelar och förpackningar med ammunition ska märkas vid tillverkningen på ett närmare angivet sätt. Detta innebär att tillverkaren ska märka vapnet med namn, land, serienummer och tillverkningsår. Även vapen och vapendelar som förs in i Sverige ska förses med märkning.

Blanketter

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00