Införsel/utförsel av skjutvapen

Regler för införsel- och utförsel av skjutvapen till och från Sverige. Olika regler gäller beroende på om det gäller tillfälligt eller permanent, till ett land inom eller utanför EU eller till ett nordiskt land.

Tillfällig införsel

Om du tillfälligt ska ta med ditt vapen till Sverige för jakt eller målskytte, till exempel för gästjakt eller skyttetävling.
Tillfällig införsel av vapen till Sverige

Tillfällig utförsel (och återinförsel)

Om du som har svensk vapenlicens tillfälligt ska ta med ditt vapen till ett annat land. Exempelvis för att jaga eller delta i en skyttetävling.
Tillfällig ut- och återinförsel av vapen från och till Sverige

Permanent in- eller utförsel

Om du har köpt ett vapen från utlandet, om du har sålt ditt vapen till någon i ett annat land eller om du ska flytta utomlands.
Permanent in- eller utförsel av vapen till eller från Sverige


Vapenreglering

 

Vapenlagen (1996:67) 2 kap 7 §

Vapenlagen (1996:67) 2 kap 11-13 §§

Vapenförordningen (1996:70) 4 kap

Lag (1992:1300) om krigsmateriel

Förordning (1992:1303) om krigsmateriel 11-15 §§

FAP 553-1 
Föreskrifter om europeiskt skjutvapenpass.

FAP 551-3 (12 kap)
Föreskrifter om in- och utförsel av skjutvapen eller ammunition.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden