Permanent in- eller utförsel

För dig som har köpt ett vapen från utlandet, sålt ditt vapen till någon i ett annat land eller om du ska flytta utomlands.

Införsel av skjutvapen

Du som planerar att för privat bruk föra in skjutvapen permanent till Sverige, för till exempel jakt eller målskjutning, bör ansöka om licens (tillstånd) att inneha skjutvapen i Sverige. Om licensen beviljas behöver du inget särskilt tillstånd att föra in vapnet/vapnen till Sverige.

Om du köper vapnet från ett EU-land, måste vapentransaktionen först godkännas i det land du köper vapnet/vapnen. Till detta ska bifogas ett svenskt godkännande för överföringen.
Blankett: Överföring (EU) - av vapen/ammunition till Sverige.
Licensansökan bör göras i god tid innan införseln till Sverige.

Om du för in vapen i Sverige, från en stat utanför Europeiska unionen, är du även skyldig att märka vapnet/vapnen inom en månad från införseldatum. Av märkningen ska det framgå att vapnet/vapnen förts in till Sverige samt året för införseln.

Du är alltid skyldig att anmäla ditt vapen vid gränspassage till Tullverket, vid både in- och utförsel.

Utförsel av skjutvapen

Du som vill föra ut ett skjutvapen som är registrerat i Sverige, exempelvis då du ska flytta utomlands, måste söka tillstånd för utförseln.

Om utförseln ska ske till enskild person eller vapenhandlare måste kunna visa att mottagaren har rätt att inneha vapnet/vapnen i det land dit utförseln ska ske.

Ansök om tillstånd för permanent utförsel av skjutvapen eller ammunition från Sverige till annat land inom EU

Om du ska sälja vapen till någon utanför EU sker tillståndsgivningen via ISP, Inspektionen för Strategiska Produkter.

Tillstånd för utförsel av skjutvapen söks hos ISP, inspektionen för strategiska produkter.

Du är alltid skyldig att anmäla ditt vapen vid gränspassage till Tullverket, vid både in- och utförsel.
Tullverkets webbplats

112 vid larm
114 14 övriga ärenden