Jaktvapen

För att få tillstånd till jaktvapen måste du ha jägarexamen. Dessutom kontrollerar polisen att du är lämplig. Här hittar du även information om vapengarderoben, förvaringsfrågan och de vanligaste blanketterna för jaktvapen.

Det finns bestämmelser om vilka skjutvapen som får användas vid jakt i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt (NFS 2002:18). I föreskrifterna finns också bestämmelser om klassning av kulammunition.

Allmänna lämplighetskrav

När du ansöker om tillstånd att inneha jaktvapen kontrollerar polisen att du är lämplig. Ett grundkrav är att du fyllt 18 år. Om du gjort dig skyldig till brott eller bedöms olämplig av annan anledning kan du få avslag på din ansökan. Efter viss tid kan du ansöka på nytt, beroende på exempelvis brottets svårighetsgrad.

Jägarexamen

För att få tillstånd till jaktvapen måste du ha jägarexamen. En sådan gäller utan tidsbegränsning. Det är Naturvårdverket som fastställer kraven för jägarexamen. Provet avläggs inför en särskild provledare som förordnats av polisen. Bestämmelser om jägarexamen finns i Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2005:4).

När du ansöker om licens för jaktvapen ska du bifoga en kopia av ditt jägarexamensbevis.

Undantag
Naturvårdsverket kan i särskilda fall ge dispens från kravet på jägarexamen. Om du hade jaktvapen den 1 januari 1985 behöver du inte ta jägarexamen om du söker licens på vapen av samma typ, vilket framgår av vapenförordningen (1996:70). Detta undantag gäller inte om du varit utan vapen längre tid än ett år.

Vapengarderob

Ett grundläggande krav för att få licens är, enligt vapenlagstiftningen, att du har behov av jaktvapen. Den som har tagit jägarexamen anses ha behov av fyra jaktvapen, vilket är den så kallade vapengarderoben för jakt.

Om du ska ansöka om fem till sex jaktvapen måste du motivera varför du har behov av detta. Motiveringen skickar du in tillsammans med ansökan. 

För att få licens på fler än sex jaktvapen ställs mycket höga krav. Har du sedan tidigare fått licens på fler än sex jaktvapen kan du få du byta ut ett av vapnen.

Enhandsvapen för jakt

Enhandsvapen i kaliber .22 får användas för jakt i gryt eller med ställande hund. Behov av sådana vapen för grytjakt eller avlivning av fällfångade djur bör särskilt motiveras genom redovisning av jaktmark. Innehavet av enhandsvapen räknas inte in i jaktgarderoben.

Enskottsvapen

Du kan få licens för enskottsvapen om du bedriver omfattande jakt eller fällfångst. Du måste motivera ditt behov av vapnet. Detaljerad information om detta kan du läsa i 4 kapitlet i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen

Flerskottsvapen

Endast du som bedriver yrkesmässig jakt- eller viltvård, eller har annat kvalificerat behov, kan få licens för flerskottsvapen. Detaljerad information om detta kan du läsa i 4 kapitlet i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen.  

Förvaring

När du ansöker om vapenlicens måste du uppge var och hur vapen och ammunition ska förvaras. Du måste ange fabrikat och modell på säkerhetsskåp och ange om skåpet är godkänt enligt SS3492.
Utförlig information om vapenförvaring

Vapenlicens och andra vanliga blanketter

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00