Jaktvapen

För att få tillstånd för jaktvapen måste du ha jägarexamen. Dessutom kontrollerar polisen att du är lämplig.

När du ansöker om tillstånd att inneha jaktvapen kontrollerar polisen att du är lämplig. Ett grundkrav är att du fyllt 18 år. Om du gjort dig skyldig till brott eller bedöms olämplig av annan anledning kan du få avslag på din ansökan. Efter viss tid kan du ansöka på nytt, beroende på exempelvis brottets svårighetsgrad.

Jägarexamen

För att få tillstånd för jaktvapen måste du ha jägarexamen. Det är Naturvårdverket som fastställer vilka krav som gäller. Bestämmelser om jägarexamen finns i Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2005:4).

Undantag
Naturvårdsverket kan i särskilda fall ge dispens från kravet på jägarexamen. Ansök om dispens hos Naturvårdsverket. '

Om du hade tillstånd att inneha jaktvapen innan den 1 januari 1985 behöver du inte ta jägarexamen om du avyttrar detta vapen och därefter, inom ett år, ansöker om ett nytt tillstånd (licens) för vapen av samma typ.

Vapengarderob

Ett grundläggande krav för att du ska få licens är att du har behov av jaktvapen. Du som har tagit jägarexamen anses ha behov av fyra jaktvapen, vilket är den så kallade vapengarderoben för jakt.

Om du ska ansöka om fler jaktvapen måste du motivera varför du har behov av detta. För att få licens på fler än sex jaktvapen ställs mycket höga krav. Har du licens på fler än sex jaktvapen sedan tidigare får du byta ut ett av vapnen.

Enhandsvapen för jakt

Du får använda enhandsvapen i kaliber .22 för jakt i gryt eller med ställande hund. Ditt behov av sådana vapen, för till exempel grytjakt eller avlivning av fällfångade djur, ska du motivera genom exempelvis redovisning av jaktmark. Ditt innehav av enhandsvapen räknas inte in i jaktvapengarderoben.

Enskottsvapen

Du kan få licens för enskottsvapen om du bedriver omfattande jakt eller fällfångst. Du måste motivera ditt behov av vapnet.

Flerskottsvapen

Endast du som bedriver yrkesmässig jakt- eller viltvård, eller har annat kvalificerat behov, kan få licens för flerskottsvapen.

Detaljerad information om en- och flerskottsvapen kan du läsa i 4 kapitlet i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen.  

Vapen som får användas vid jakt

Det finns bestämmelser om vilka skjutvapen som får användas vid jakt i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt (NFS 2002:18). I föreskrifterna finns också bestämmelser om klassning av kulammunition.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden