Knivar och andra farliga föremål

Lagstiftningen inom det här området behandlar knivar, stickvapen, skärvapen och andra farliga föremål som är avsedda att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa.

Exempel på sådana farliga föremål:

 • stiletter 
 • springknivar 
 • butterflyknivar 
 • sablar 
 • svärd 
 • kaststjärnor 
 • karatepinnar 
 • knogjärn

Enligt lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (1988:254) är det förbjudet att ha den här typen av vapen på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats.

Exempel på undantag från förbudet:

 • militär som till uniform bär kniv
 • hantverkare som arbetar med mattläggning och bär kniv
 • svampplockare som under vandring bär ändamålsenlig kniv
 • normalt bruk av fickkniv eller multiverktyg.

Personer under 21 år får inte använda eller äga springknivar eller springstiletter.

Överlåtelse av farliga föremål

Springknivar, springstiletter, knogjärn, kaststjärnor eller andra föremål som är speciellt avsedda för att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte överlåtas till personer under 21 år eller erbjudas till försäljning.

Införsel

För införsel av den här typen av farliga föremål, utom sablar och svärd, krävs tillstånd. Tillstånd prövas av polisen på den ort där förtullning ska äga rum eller, om förtullning inte behövs, där införseln sker. Se förordning (1990:415) om tillstånd för införsel av vissa farliga föremål.

Pepparspray

Enligt 1 kap. 3 § e) vapenlagen (1996:67) omfattas tårgasanordningar och andra jämförliga anordningar, till exempel pepparspray, av vapenlagen. Det fordras alltså polisens tillstånd att få ha sådana anordningar. Att införa dem i landet kräver införseltillstånd, som också ges av polisen. Tillståndsgivningen är mycket restriktiv.

Vapenlagen - Svensk författningssamling, Riksdagen

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 

Till lättläst text

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00