Luftvapen, paintball, soft air gun och övriga vapen

Luft-, airsoft- och paintballvapen är som huvudregel tillståndspliktiga. Dessa typer av vapen - vilka oftast drivs med kolsyra, luft eller fjäder och skjuter iväg kula, pil eller färgampull - kan i vissa fall anses effektbegränsande enligt vapenlagen.

Under 18 år

Du som är under 18 år får aldrig använda ett luftvapen utan uppsikt av en vuxen person. Det gäller även inom privat område. I särskilda fall kan du få licens för den här typen av vapen.

Över 18 år

Du som fyllt 18 år får inneha effektbegränsade luft- och fjädervapen utan licens.

Effektbegränsade vapen

Effekten för ett skjutvapen bestäms utifrån kulans/ampullens/projektilens vikt och hastighet. Effekten mäts i joule och gränsen för ett effektbegränsat vapen går vid 10 joule, uppmätt fyra meter från pipans mynning (så kallad anslagsenergi). Gränsen för helautomatiska vapen är 3 joule.

Startvapen

Föreningar och klubbar som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund, Svenska Brukshundsklubben eller Svenska Kennelklubben behöver inte ha licens för startvapen. Är du medlem i en sådan förening får du använda klubbens startvapen. 

Om du som privatperson vill skaffa ett startvapen krävs vapenlicens för så kallat udda ändamål. Förutsättningarna för att få licens för ett startvapen är att du behöver vapnet för hundträning, idrottstävlingar, inom lantbruk eller för att skrämma skadedjur. Tillståndsgivningen är mycket restriktiv.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden