Vapenlicens och handläggningstider

För att få inneha ett vapen måste du ansöka om vapenlicens och få ansökan beviljad av polisen. Här finns information om krav, hur du ansöker, handläggningstid och vapenlicens för skytteföreningar med mera.

E-tjänster vapentillstånd/licens

 • Ansök om vapenlicens/tillstånd
  Om du ansöker om tillstånd att inneha skjutvapen.

 • Ansök om förnyelse av tillstånd att inneha skjutvapen
  Om du sedan tidigare innehar ett tidsbegränsat tillstånd att inneha ett eller flera skjutvapen och önskar förnya tillståndet för det specifika vapnet.

 • Ansök om inköpstillstånd
  Om du vill ansöka om ett tillstånd att inneha skjutvapen men vapnet är fabriksnytt och du inte har uppgifter om vilket tillverkningsnummer det specifika vapnet har.

 • Ansök om dubblettlicens
  Om du har tappat bort ditt sedan tidigare meddelade tillstånd att inneha skjutvapen och behöver ansöka om ett dubblettbevis.
 • Ansök om vapentillstånd via blankett - gör så här

  1. Fyll i blanketten
   Vilken blankett du ska välja framgår på sidan med blanketter för olika vapentillstånd. Spara blanketten på din dator innan du börjar fylla i den. Se till att blanketten är komplett ifylld. Om uppgifter saknas måste en handläggare kontakta dig. Det innebär att din ansökan tar längre tid. För blanketten 551.1 finns en ifyllnadsguide.

  2. Skicka in blanketten
   Skicka in blanketten digitalt, hit skickar du ansökan (här finns även postadresser). För de blanketter som måste skrivas under: skriv ut blanketten, signera, skanna in och skicka digitalt.

  3. Bilagor som ska skickas med ansökan
   Kom ihåg att skicka med de bilagor som krävs. De vanligaste bilagorna är:
   - Jakt: Jägarexamensbevis (du kan skanna in och skicka, original behövs inte)
   - Jakt: Motivering för vapen utöver jaktvapengarderoben (5:e-6:e vapnet)
   - Målskytte: Föreningsintyg från din målskytteförening (du kan skanna in och skicka, original behövs inte)
   - Köp från privatperson: Originallicens från överlåtare (Skriv ditt personnummer på baksidan av överlåtarens originallicens och skicka in per post till polisen i din region.)
   - Minne: pluggningsintyg och en beskrivning av din relation till överlåtaren eller vapnet
   - Udda ändamål: motivering och nödvändiga intyg

  4. Betala in avgiften
   När polisen tagit emot din ansökan skickas en avi ut (med avgiften) per post. Använd betalningsavin och betala så snart som möjligt. Handläggningen av ditt ärende påbörjas först när du betalat in avgiften.
   Avgiften varierar beroende på vad ansökan gäller.

  5. Beslut fattas
   Polisen skickar beslutet, om du ska få vapenlicens eller inte, till din folkbokföringsadress. Har du fått ansökan beviljad skickas din vapenlicens med posten.

  Handläggningstid

  Ansök om tillstånd i god tid!
  Inför jaktsäsong är det vanligt att ansökningar om tillstånd att inneha skjutvapen ökar och därmed blir även handläggningstiderna längre. Ansök därför om tillstånd i god tid.

  För att handläggningen av ditt ärende ska gå så fort som möjligt är det viktigt att:

  • ange noggrant samtliga obligatoriska fält i blanketten
  • kontrollera att alla uppgifter är korrekta
  • betala in avgiften med den avi som skickas till din folkbokföringsadress
  • bifoga de intyg som behövs, till exempel jägarexamensbevis eller föreningsintyg
  • om vapnet köps av en privatperson ska säljarens licens i original skickas till polisen i separat brev.

  Vi tar helst emot din ansökan via e-post.

  Hit skickar du ansökan

  Den förväntade handläggningstiden är ungefär 4 veckor för jaktvapen, men det kan variera i landet. 

  Handläggningstid i region Stockholm (Gotland, Stockholms län)

  Handläggningstid i region Syd (Blekinge, Kalmar län, Kronoberg, Skåne)

  Handläggningstid i region Bergslagen (Dalarna, Värmland och Örebro län)

  Handläggningstid i region Nord (Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland)

  Handläggningstid i region Mitt (Gävleborg, Uppsala och Västmanlands län)

  Handläggningstid i region Väst (Halland, Västra Götaland)

  Handläggningstid i region Öst (Jönköpings, Östergötlands och Södermanlands län)

  Om ansökan inte är komplett, om du söker på en ovanlig vapenmodell eller om du är misstänkt olämplig att inneha skjutvapen kan handläggningen av din ansökan ta längre tid.

  Handläggningen påbörjas när ansökningsavgiften har betalts och registrerats. Tiden för handläggningstiden beräknas från betalningsdatum.

  Vad krävs för att få vapenlicens

  För att få vapenlicens krävs att du har fyllt 18 år. Vissa undantag finns. Du ska också vara laglydig och skötsam och måste kunna intyga ändamålet med att du ska inneha vapen. De vanligaste ändamålen är jakt och målskytte.

  Jakt

  För att få jaktvapenlicens krävs att du har jägarexamen.

  Målskytte

  För att få licens på ett vapen för målskjutning krävs att du under minst sex månader har varit aktiv medlem i en godkänd skytteförening. Föreningen måste bedriva skytte med den vapentyp som din ansökan avser.

  Ammunition

  För att få ha ammunition måste du ha tillstånd av polisen. Tillstånd krävs dock inte för ammunition till vapen du har rätt att använda för skjutning.

  Ta med licensen

  Du är skyldig att ha med dig din vapenlicens när du ska transportera vapen, exempelvis till jakt eller målskytte.

  Undantag - gäller jakt eller målskytte

  Om det är fråga om jaktvapen eller vapen som är avsett för tävlings- eller övningsskjutning, kan du istället ha med dig ett vidimerat jaktkort eller medlemskort som intygar medlemskap i en godkänd förening. Vad som gäller framgår av i Vapenförordningen 12 kap 3 §.

  Lånat vapen av annan

  Om du lånat vapen av en annan person ska du ha med dig:

  • Licens för ett motsvarande vapen
  • Intyg eller bevis på att du får låna vapnet

  Vapenblanketter (vilken blankett du ska välja framgår på sidan)

  Om du tappat bort din licens

  Om du tappat bort din licens måste du ansöka om en dublettlicens. Skulle originallicensen senare komma till rätta är du skyldig att lämna in originallicensen till polisen.
  Blanketten dublettlicens

  Återkallad licens

  Om din licens blir återkallad får du inte använda ditt vapen. Både vapen och licens ska lämnas in till polisen för förvaring. Du har tre månader på dig att själv sälja vapnet. Därefter beslutar polisen om inlösen.
  Kontakta polisen på din ort för information

  Vapenlicens för skytteföreningar

  Vid ansökan om licens fyll i organisationsnumret med tolv siffror, de två första är alltid 16. Vid avsaknad av organisationsnummer skrivs 16000000-0000.

  Vid ansökan om föreningsvapen ska följande bifogas:

  • Styrelseprotokoll med beslut om inköp och behovsmotivering.
  • Uppgifter om i vilka skyttegrenar vapnet är tänkt att användas.
  • Uppgifter om till vilket/vilka huvudförbund föreningen är ansluten till.

  I de fall föreningen inte förvarar vapnen i en kassun ska även följande bifogas:

  Använd endast en blankett per förvarare, fyll i uppgifter om samtliga föreningsvapen som funktionären ska förvara.

  Alla vapen i bostaden räknas in i förvaringen, skriv därför under rubriken "Övrig förvaring i bostaden" in alla de vapen som funktionären förvarar för egen eller annans räkning i bostaden vid söktillfället.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden