Vapenlicens

Ansökan om vapenlicens lämnas till polisen på den ort där du är folkbokförd.

Innan polisen påbörjar handläggningen av en ansökan kontrolleras att avgiften för tillståndsansökan är betald.

 

18-årsgräns

För att få vapenlicens krävs i regel att du har fyllt 18 år. Vissa undantag finns. Du ska också vara laglydig och skötsam. För att få jaktvapenlicens krävs att du har avlagt jägarexamen. För att få licens på ett vapen för målskjutning krävs att du under minst sex månader har varit aktiv medlem i en godkänd skytteförening som bedriver skytte med den vapentyp som licensen avser.

Ansökningsblanketter för olika tillstånd för vapen

För att en skytteförening ska få inneha skjutvapen krävs att den godkänts/auktoriserats. De godkända föreningarna framgår av bilaga 1 till Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (FAP 551-3). I bilaga 2 till dessa föreskrifter och allmänna råd finns de skjutskicklighetskrav som gäller för enhandsvapen, det vill säga pistol eller revolver.

Förlorad licens

Har du förlorat din licens gör du en ansökan om dubblettlicens hos polisen. Om originallicensen senare skulle komma till rätta är du skyldig att lämna in antingen den eller dubblettlicensen till polisen.

Blanketter

Mer information

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00