Nyhetsbrev januari 2012

Polisens nyhetsbrev innehåller ett urval av nyheter och information som har publicerats senaste månaden på polisens webbplats. Nyhetsbrevet kommer ut en gång per månad, med uppehåll under sommaren.

Rikspolischefen: Ett historiskt år har börjat
Ett nytt år har börjat och det kommer att bli ett viktigt och intressant år för  svensk polis. Om ett par månader lägger organisationskommittén fram sin analys av Polisens organisation.

Bevis inom 48 timmar
Utredarna Camilla Johansson och Annika Johansson på familjevåldsenhetens yttre förhörsgrupp i Helsingborg har en huvuduppgift: att vara snabba.

Avslöja lögnen om eftersupning
För att undkomma misstanke om rattfylleri hävdar vissa bilförare att de druckit alltihop efter bilkörningen. Att skylla på ”eftersupning” har blivit en allt vanligare ursäkt.

Hur korrupt är Sverige?
Polisens nya nationella korruptionsgrupp kommer att utreda alla ärenden som rör korruption och bestickning. Den 1 februari börjar gruppen arbeta operativt. 

Hedersrelaterat våld mot unga män ska synliggöras 
Länsstyrelserna och Rikspolisstyrelsen har inlett ett samarbete för att hjälpa unga män och pojkar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Fokus kommer att ligga på att sprida kunskap och skapa dialog med olika aktörer i samhället.

Människohandel för tvångsarbete och tiggeri ökar 
Antalet anmälningar om människohandel som rör utnyttjande av människor för tvångsarbete, tiggeri eller annan brottslig verksamhet ökar mer än antalet anmälningar om människohandel för sexuella ändamål.

Straff för vapeninnehav bör skärpas 
Efter dödsskjutningarna i Malmö har frågan om skärpt vapenlagstiftning åter aktualiserats. Enligt Rikspolisstyrelsen bör minimistraffet för grova vapenbrott vara fängelse i två år. Det skulle ge Polisen ökade möjligheter att agera mot grova brottslingar.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden