Nyhetsbrev juni 2011

Polisens nyhetsbrev innehåller ett urval av nyheter och information som har publicerats senaste månaden på polisens webbplats. Nyhetsbrevet kommer ut en gång per månad, med uppehåll under sommaren.

Rikspolischefen: Pust är ett effektivt verktyg 
Införandet av vårt nya utredningsstöd går bra och ger glädjande resultat. Handläggningstiderna har förkortats väsentligt och kvalitén på utredningarna är hög.

Regeringsuppdrag mot livsstilskriminella
Rikspolisstyrelsen får i uppdrag att ta initiativ till en nationell satsning mot livsstilskriminellas brottslighet. De livsstilskriminella står för ett stort antal mängdbrott som ofta är kopplade till drogmissbruk. 

Allmänheten nöjd med Polisen 
Allmänheten är mest nöjd med Polisen i jämförelse med andra myndigheter enligt en ny rapport från Statskontoret. 64 procent av dem som svarade tycker att Polisen sköter verksamheten bra.

Nationell satsning mot mängd- och seriebrottslighet 
Polisen förstärker nu sin förmåga att bekämpa mängd- och seriebrottslighet. En resurs med cirka 150 poliser ska förstärka i områden där den polisiära närvaron är begränsad. Dessutom ska underrättelseflödet och samarbetet mot seriebrottslighet förbättras.

Så går det till när en ny polisuniform tas fram
Fram för fler fickor och nya funktioner. Svettiga hjälmar, för korta ärmar och dragkedjor som underlättar toalettbesök.

Med en fot på var sida om staketet
Det har gått tio år sedan kravallerna i Göteborg. Då var Johannes Dontsios en av demonstranterna. Nu är han polisassistent vid Polismyndigheten i Skåne.

Internutredarna: "Det är en myt att poliser skyddar poliser"
Den 1 januari i år blev polisens interutredningar en fristående avdelning inom Rikspolisstyrelsen, RPS. Nu är arbetet enhetligt över hela landet.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden