Statistik - polisens personal

Här finns årsvis statistik och sammanställningar över anställda inom polisen.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00