Djurrelaterade brott - lagar och fakta

Lagen om tillsyn över hundar och katter innebär att du som ägare ska ha den tillsyn som krävs för att undvika att ditt djur orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Tillsyn över hundar och katter / Så säger lagen

Koppeltvång

Lagen om tillsyn över hundar innebär att du som hundägare ska ha den tillsyn som krävs för att undvika att hunden orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
 
I vissa områden råder det alltid koppeltvång och på vissa platser totalt hundförbud. Koppeltvång gäller alltid i naturreservat och hundförbud gäller ofta på exempelvis lekplatser och allmänna badplatser. Reglerna varierar från kommun till kommun och du som hundägare är skyldig att ta reda på vad som gäller där du bor eller vistas. Anvisningarna finns i den lokala ordningsstadgan.

Alla hundar ska hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lös i marker där det finns vilt. Under resten av året ska de hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Regeringen kan även meddela avvikelse från detta och om det finns skäl att skydda vilt, införa föreskrifter om koppeltvång.

Den som brister i tillsynen över eller inte sköter om sin hund, riskerar förelägganden eller förbud, exempelvis att hunden ska vara försedd med munkorg eller hållas inom ett betryggande inhägnat område. Föreläggandet eller förbudet får förenas med vite. Polismyndigheten kan också besluta att en hund ska omhändertas och att en person inte får ha hand om hunden.

Annan fakta om brottet

112 vid larm
114 14 övriga ärenden