Skadegörelse och klotter - lagar och fakta

Klotter kan medföra stora kostnader för samhället och privatpersoner, och människor upplever ofta otrygghet i områden med mycket klotter och skadegörelse.

Skadegörelse / Så säger lagen

Beskrivning av brottet

Skadegörelse är när en gärningsperson har skadat eller haft sönder din egendom. Klotter kan vara en typ av skadegörelse.

Straffet för skadegörelse är böter eller fängelse i högst ett år, vid grova brott upp till fyra år. Den dömda får också vanligen betala skadestånd.

Fakta om skadegörelse

Klotter är vid sidan av skadegörelse mot fordon den vanligaste formen av skadegörelse. Skadegörelse och klotter hör till kategorin mängdbrott, alltså brott som förekommer ofta och drabbar många människor.

Klotter kan medföra stora kostnader för samhället och privatpersoner, och människor upplever ofta otrygghet i områden med mycket klotter och skadegörelse.

Annan fakta om brottet

112 vid larm
114 14 övriga ärenden