Studentflak

Det är i normala fall inte tillåtet att färdas på flak eller släp. Men är vissa krav uppfyllda är det ändå tillåtet vid korta tillfälliga transporter, till exempel vid studentfirande eller karnevalståg. Anmäl färdväg till polisen i förväg.

StudentflakMeddela polisen om färdväg

Det är viktigt att polisen känner till studentflaken eftersom de ofta påverkar framkomligheten på vägar och gator.

Det är också viktigt att arrangemangen sker under ordnade och säkra former, så att ingen kommer till skada.

Kontakta polisen (skriv "Studentflak" i ämnesraden om du skickar e-post) och meddela:

  • Färdväg (var resan startar samt slutmål)
  • Datum och tidpunkt
  • Slag av fordon
  • Registernummer på fordonet
  • Antal deltagare
  • Ansvarig för transporten och telefonnummer till denne
  • Skoltillhörighet

Är flera fordon inblandade kan du anmäla det vid samma tillfälle. Polisen gör säkerhetskontroller av studentflak.

Tänk på att meddela polisen i god tid.

Regler för färd på flak eller släp

För att det ska vara tillåtet att färdas på flak eller släp ska vissa krav vara uppfyllda, till exemel att ett tillförlitligt kommunikationssystem mellan förare och passagerarna måste finnas och att fordonet får köra i högst 20 km/tim och endast på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km/tim.

De krav som gäller för studentflak hittar du på Transportstyrelsens webbplats.
Studentflak och karnevalståg på Transportstyrelsens webbplats.

Tänk på

På grund av att det 2014 skedde många allvarliga olyckor vädjar polisen till er som ska köra fordon och vara flakvärdar att ha tät kontakt med varandra. Polisen rekommenderar att det finns en flakvärd fram och en bak för att ha möjlighet att kunna överblicka studenterna. Ni måste vara uppmärksamma på flakaktiviteten så att farliga situationer inte uppstår.


Information från länen

Stockholm

Trafiksituationen i stockholms innerstad är redan ansträngd och små störningar orsakar stora problem med framkomligheten och trafiksäkerheten. Sedan 2012 finns det ett förbud mot flak i citykärnan. Polisen har en särskild insats kring studentfirandet varje år. 
Student i Stockholm - informationsfolder (pdf öppnas i eget fönster)

Anmäl färdväg till polisen i Stockholm via e-post

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00