Studentflak

Det är i normala fall inte tillåtet att färdas på flak eller släp. Men är vissa krav uppfyllda är det ändå tillåtet vid korta tillfälliga transporter, till exempel vid studentfirande eller karnevalståg. Anmäl färdväg till polisen i förväg.

StudentflakMeddela polisen om färdväg

Det är viktigt att polisen känner till studentflaken eftersom de ofta påverkar framkomligheten på vägar och gator.

Det är också viktigt att arrangemangen sker under ordnade och säkra former, så att ingen kommer till skada.

Kontakta polisen och meddela:
(Skriv "Studentflak" i ämnesraden om du skickar e-post.)

  • Färdväg (var resan startar samt slutmål)
  • Datum och tidpunkt
  • Slag av fordon
  • Registernummer på fordonet
  • Antal deltagare
  • Ansvarig för transporten och telefonnummer till denne
  • Skoltillhörighet

Är flera fordon inblandade kan du anmäla det vid samma tillfälle. Polisen gör säkerhetskontroller av studentflak.

Tänk på att meddela polisen i god tid.

Regler för färd på flak eller släp

För att det ska vara tillåtet att färdas på flak eller släp ska vissa krav vara uppfyllda. De krav som gäller för studentflak hittar du på Transportstyrelsens webbplats - studentflak och karnevalståg.

Tänk på

På grund av att det 2014 skedde många allvarliga olyckor vädjar polisen till er som ska köra fordon och vara flakvärdar att ha tät kontakt med varandra. Ni måste vara uppmärksamma på flakaktiviteten så att farliga situationer inte uppstår.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00