Studentflak

Det är i normala fall inte tillåtet att färdas på flak eller släp. Men är vissa krav uppfyllda är det ändå tillåtet vid korta tillfälliga transporter, till exempel vid studentfirande eller karnevalståg. Anmäl färdväg till polisen i förväg.

Regler för färd på flak eller släp

För att det ska vara tillåtet att färdas på flak eller släp ska vissa krav vara uppfyllda. De krav som gäller för studentflak hittar du på Transportstyrelsens webbplats.
Studentflak och karnevalståg på Transportstyrelsens webbplats

Det kan finnas ytterligare lokala bestämmelser där du bor.
Lokala bestämmelser och kontaktuppgifter 

Meddela polisen om färdväg

Det är viktigt att polisen känner till studentflaken eftersom de ofta påverkar framkomligheten på vägar och gator. Det är också viktigt att arrangemangen sker under ordnade och säkra former, så att ingen kommer till skada.

Kontakta polisen (skriv "Studentflak" i ämnesraden om du skickar e-post) och meddela:

 • Färdväg (var resan startar samt slutmål)
 • Datum och tidpunkt
 • Slag av fordon
 • Registernummer på fordonet
 • Antal deltagare
 • Ansvarig för transporten och telefonnummer till denne
 • Skoltillhörighet

Är flera fordon inblandade kan du anmäla det vid samma tillfälle. I vissa regioner gör Polisen säkerhetskontroller av studentflak. Tänk på att meddela polisen i god tid!
Kontaktuppgifter till polisen 

Två flakvärdar rekommenderas

På grund av att det 2014 skedde många allvarliga olyckor vädjar polisen till er som ska köra fordon och vara flakvärdar att ha tät kontakt med varandra. Polisen rekommenderar att det finns en flakvärd fram och en bak för att ha möjlighet att kunna överblicka studenterna. Ni måste vara uppmärksamma på flakaktiviteten så att farliga situationer inte uppstår.

Tänk på att:

 • inte ha lösa, vassa eller utstickande föremål som kan skada passagerarna.
 • sätta fast högtalare och annan utrustning och gärna rikta ljudet in mot flaket.
 • ingenting får kastas från flaken.
 • inte alla står på samma sida av flaket med tanke på tipprisken.

Studentflak - lokala bestämmelser

Gävleborg och Uppsala

Transportstyrelsens krav gäller i våra polisområden. Vi är måna om att studentfirandet ska genomföras på ett tryggt och säkert sätt och därför är det viktigt att anmäla färdväg i förväg.

Stockholm

Trafiksituationen i Stockholms innerstad är redan ansträngd och små störningar orsakar stora problem med framkomligheten och trafiksäkerheten. Sedan 2012 finns det ett förbud mot flak i citykärnan. Polisen har en särskild insats kring studentfirandet varje år. 

Södermanland

Nyköping
I Nyköping samverkar Polisen tillsammans med Gymnasiekåren, Nyköpingskommuns säkerhetssamordnare och Tekniska divisionen och samtliga gymnasieskolor. Ekipage till kortegen ska besiktigas mellan 12.00-13.30 på Nicolaiskolans skolgård.

Regler och studenttider i Nyköping

Värmland

Anmäl färdväg till polisen i Värmland via webbformulär

Västmanland

Förutom kraven från Transportstyrelsen gäller det här i Västmanland:
 • Ekipagen totala längd får inte överstiga 12 meter.
 • På varje flak ska det finnas en vuxen flakvärd som är minst 25 år gammal och ej student.
 • Glasflaskor på flaket är inte tillåtet.
 • Personer under 20 år får inte dricka eller bära med sig alkohol.

Örebro län

Skicka uppgifter till: registrator.bergslagen@polisen.se
Skriv ”Studentflak” i ämnesraden.

Östergötland

Linköping

Precis som tidigare år samverkar kommunen och Polisen för att se till att studentfirande i Linköping kan genomföras på ett bra och säkert sätt.

Samtliga förare av kortegevagnar är skyldiga att meddela polisen i Linköping ungefärlig färdväg samt tidpunkt (start och slut) för studentkortegen den 12 juni 2015. Generell dispens finns för kortegeslingan i centrala Linköping och endast färdvägen utanför denna slinga ska anges.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00