Internationellt samarbete

Det internationella polissamarbetet har en allt större påverkan på det svenska polisarbetet.

Den svenska polisen är internationellt verksam inom flera områden:

Operativt polissamarbete

Polisen deltar i internationellt operativt polissamarbete tillsammans med utländska polisorganisationer. Det sker inom ramen för till exempel brottsutredningar, direkt eller genom Europol, Schengensamarbetet, Interpol eller det nordiska polissamarbetet. Sverige är också observatörer i Ameripol.

Strategiskt polissamarbete

Polisen medverkar också i internationellt strategiskt polissamarbete. Där deltar och samordnar polisen arbetet i olika arbetsgrupper och institutioner inom framför allt EU. Arbetet skapar bättre förutsättningar för medlemsländernas polisorganisationer att tillsammans bekämpa en alltmer mångskiftande och organiserad gränsöverskridande brottslighet.

Utvecklingssamarbete

Polisen deltar också i internationellt utvecklingssamarbete och stödjer utländska polisorganisationer i deras strävan att bli mer demokratiska och effektiva. Svensk polis hjälper till att i samarbetslandet skapa en polisorganisation som respekterar och skyddar de mänskliga rättigheterna, följer rättsstatens regler, kan ställas till svars och ger högsta prioritet till medborgarnas behov. Samarbetet bidrar även till ett individuellt och organisatoriskt lärande inom svensk polis.

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Svenska poliser deltar också i freds- och säkerhetsfrämjande samt konfliktförebyggande verksamhet. De rekryteras till polisens utlandsstyrka för att tjänstgöra i Förenta Nationernas, Europeiska Unionens och Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europas insatser runt om i världen.

Internationellt efterlysta personer

Polisens Fast-grupp är specialiserade på att hitta personer som är internationellt efterlysta av Åklagarmyndigheten, Kriminalvården eller Socialstyrelsen. Fast står för Fugitive active search team.
Fast – lokalisering och gripande av internationellt efterlysta 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00