Nationella taktiker

Bastaktik och särskild polistaktik är gemensamma arbetssätt för polisen i Sverige.

Dialogpoliser

Bastaktiken används vid ingripanden som utförs av poliser i yttre tjänst i hela landet. Särskild polistaktik används när polisen har att göra med större folksamlingar, framför allt vid demonstrationer och fotbollsmatcher i storstadslänen.

Syftet med bastaktik och särskild polistaktik är att öka polisens möjligheter att agera rättssäkert, förbättra säkerheten för alla inblandade och minska risken för våld. Det ska uppnås genom förebyggande arbete, metoder för att undvika konfrontation och konflikter samt genom öppenhet och kommunikation.

I taktikerna ingår tre förhållningssätt:

1. Mentalt förhållningssätt

Innebär att poliserna lär sig att hantera stress före, under och efter en händelse. En polis som kan hantera sin egen stress på ett bra sätt är oftast bättre på att lugna ner andra och inte trappa upp oroligheter omkring sig. I den särskilda polistaktiken ingår också att hantera stress som kan uppstå i en grupp.

2. Kommunikativt förhållningssätt

Innebär att poliserna lär sig konflikthantering. De får kunskaper om vad som får en konflikt att förvärras och hur de kan agera för att undvika och trappa ner konflikter. Olika processer som sker i folksamlingar och hur polisens agerande påverkar dessa är en viktig kunskap i den särskilda polistaktiken.

3. Taktiskt förhållningssätt

Innebär att poliserna får träna sig i att avgöra vilka möjligheter och begränsningar de har för att upptäcka, bedöma och reagera på händelser i olika situationer. Inom bastaktiken kan det till exempel handla om situationer när polisen stoppar en bil eller söker efter en misstänkt brottsling.

Inom bastaktiken lär sig poliserna också att bedöma den miljö de arbetar i. Vad i miljön bör de vara särskilt uppmärksamma på? Hur kan de använda miljön för att minimera risken för konflikter och skador? Det kan till exempel handla om att ha en reträttväg och att ha koll på vilka dörrar som är stängda eller öppna.

Relaterad information

Särskild polistaktik

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00