Så arbetar polisen med skydd för hotade

Polisen har ansvar för att skydda människor som blir hotade. Polisens arbete är anpassat för att vi ska kunna hjälpa människor med olika behov av skydd.

Den lokala polisens arbete med skydd för hotade

Den lokala polisen kan erbjuda åtgärder för de flesta som behöver skydd. Det kallas lokalt personsäkerhetsarbete. I många län finns det brottsoffersamordnare som arbetar med stöd och skydd för brottsoffer.

Polisen bedömer hur stort behovet av skydd är och vilken skyddsåtgärd som ska användas i det enskilda fallet. Några exempel på vad polisen kan erbjuda är rådgivning, bevakning och olika tekniska hjälpmedel. Polisen samarbetar med andra myndigheter och organisationer, som Skatteverket och socialtjänsten, till exempel när det gäller skyddat boende.

Det finns nationella riktlinjer för polisens lokala personsäkerhetsarbete.

Skyddspaket för hotade

I det skyddspaket för hotade som polisen tagit fram ingår både tekniska och stödjande åtgärder. Skyddspaketet innehåller ny modern teknik som är smidig och lätt att använda. Det tekniska skyddet består av larmtelefon med gps-funktion, inspelningsenhet och akustiskt larm. Det ingår också stödjande åtgärder i paketet. En hotad kan till exempel få en kontaktperson hos polisen och möjlighet till informations- och säkerhetssamtal.

Det särskilda personsäkerhetsarbetet

I undantagsfall, när andra åtgärder inte fungerar, kan den som hotas få ingå i polisens särskilda personsäkerhetsprogram.

I Västra Götaland, Skåne, Västerbotten och Stockholms län finns det fyra särskilda personsäkerhetsenheter som ansvarar för det operativa särskilda personsäkerhetsarbetet.

Syftet med särskilt personsäkerhetsarbete är att det ska säkra rättsprocessen och vara ett led i arbetet med att bekämpa den organiserade brottsligheten.

Särskilda förutsättningar ska vara uppfyllda enligt förordningen för att få ingå i det särskilda personsäkerhetsarbetet. I första hand bedrivs särskilt personsäkerhetsarbete för bevispersoner, informatörer, anställda inom rättsväsendet samt närstående till dessa. Det särskilda personsäkerhetsarbetet omfattar endast en liten del av de personer som hotas.

Sverige har avtal med flera andra länder för att hotade personer därifrån ska kunna få skydd här och svenskar ska kunna få skydd utomlands.

Så säger lagen / Skydd för hotade

Så säger lagen / Polisens särskilda personsäkerhetsarbete

Förordning om särskilt personsäkerhetsarbete (2006:519)

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00