Polisens resultat 2014

I februari varje år lämnas årsredovisningen för polisen till regeringen. Årsredovisningen ger en beskrivning av hur polisen har genomfört det uppdrag som regeringen har gett för året.

Tryggheten är fortsatt hög bland allmänheten. Däremot finns utrymme att klara upp fler brott. Det är några av resultaten som redovisades i årsredovisningen för 2014.
Polisens årsredovisning 2014

Polisen i siffror

Under 2014 gjorde polisen 1,3 miljoner ingripanden kopplade till händelser som pågående brott, trafikolyckor, självmord, bränder och försvunna personer.

Samma år utfärdade polisen1 495 000 pass och det var 1 267 000 personer som följde polisen på Facebook och Twitter vid slutet av året. Fler exempel på vad polisen gjorde under 2014 kan du läsa om i Polisen i siffror.
Polisen i siffror - statistik om polisåret 2014

Nationell trygghetsundersökning

Brå (Brottsförebyggande rådet) gör varje år en nationell trygghetsundersökning. I undersökningen som gjordes under 2014 har drygt 12000 personer svarat på frågor om utsatthet för brott, trygghetsupplevelse, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.
Nationell trygghetsundersökning 2014 på Brås webbplats

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00