Polisens resultat

Här hittar du rapporter och statistik som på olika sätt redovisar polisens resultat.

Polisens resultat januari till juli 2017

I uppföljningen redovisas hur många medborgarlöften som tecknats i landet, utredningsresultat och ärendebalanser, ordningsböter i trafiken, svarstider för polisens kontaktcenter (PKC), ekonomi samt personalstatistik som bland annat visar på utvecklingen av antalet anställda uppdelat på poliser och civila.
Polisens resultat januari till juli 2017 (pdf)
Polisens verksamhetsplan 2017-2018

Årsredovisning

Årsredovisningen ger en beskrivning av hur polisen har genomfört det uppdrag som regeringen har gett för året.
Polisens årsredovisning 2016
Ärenden redovisade till åklagare per brottskategori 2011-2016 (pdf)

Trygghetsundersökning

Brottsförebyggande rådet (Brå) gör varje år en nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. I undersökningen som gjordes 2016 svarade knappt 12 000 personer på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.
Nationella trygghetsundersökningen på Brås webbplats

Statistik över handlagda brott

Brottsförebyggande rådet publicerar statistik över handlagda brott. Handlagda brott redovisar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut som innebär att handläggningen av brottet avslutas.
Statistik över handlagda brott på Brås webbplats

Förtroendet för samhällsinstitutioner

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan en undersökning med syftet att kartlägga allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinion och medier. I undersökningen mäts bland annat förtroendet för polisen och andra samhällsinstitutioner.
Nationella SOM-undersökningen 2015 på Göteborgs universitets webbplats

112 vid larm
114 14 övriga ärenden