Hittegods - förlorat och upphittat

Här finns information vad som räknas som hittegods, vad du ska göra om du hittat något och hur du gör om du blivit av med något.

Var hittegods hanteras

HittegodsVänd dig till närmaste polisstation för att lämna in upphittade föremål. Om du blivit av med något ska du vända dig till den enhet som har hand om hittegods.
Här hanteras hittegods

Vad som är hittegods

Hittegods kan vara något som är borttappat eller stulet. Bortkastade eller övergivna föremål är inte hittegods. Det gäller även föremål utan värde. Ett föremål som lämnas på ett visst ställe utan att ägaren har för avsikt att överge det betraktas inte som hittegods.

Upphittat föremål

Om du hittar ett föremål och behåller det är du skyldig att anmäla fyndet till polisen eller ägaren inom 14 dagar. Polisen är skyldig att ta emot hittegodset och kan också omhänderta det mot upphittarens vilja. Du är däremot inte skyldig att ta hand om hittegods.

Upphittat på offentlig plats

Om en kvarglömd sak upphittas i till exempel en affärslokal, buss, tåg, nöjes- och idrottsanläggning, skola eller liknande blir respektive inrättning upphittare, oavsett vem som gjort fyndet. En privatperson som gör ett sådant fynd har därför inte rätt att själv ta hand om godset utan ska lämna det till inrättningen. 

Nycklar

Hittar du nycklar så kan du lägga dem i en brevlåda. Posten skickar dem vidare till polisen. Det gäller även nycklar som inte har en någon form av stöldskyddsbricka eller annan id-märkning.

Hittelön

Ägaren har rätt att få tillbaka hittegodset mot det att han eller hon betalar hittelön och andra rimliga kostnader i samband med fyndet. Enligt rättspraxis är en skälig hittelön cirka tio procent av godsets marknadsvärde.

När upphittaren blir ägare

Om ägaren inte blir känd inom tre månader från det att fyndet anmäldes till polisen, eller om ägaren inte hämtar hittegodset inom en månad från det att denne underrättades, blir upphittaren ägare till hittegodset.

Polisen har då rätt att kräva upphittaren på de kostnader som polisen haft i samband med fyndet. Om upphittaren inte vill ha hittegodset kan upphittaren avstå från att göra anspråk på det. Detta meddelas lämpligast i samband med att hittegodset anmäls hos polisen.  

Förlorat föremål

Om det misstänks ligga ett brott bakom förlusten av ett föremål ska det alltid anmälas till polisen. Du kan ringa 114 14 eller göra en internetanmälan.

Anmälda föremål är alltid lättare att spåra till ägaren. Polisen har ett rikstäckande dataregister där allt hittegods registreras med till exempel stöldmärkning och tillverkningsnummer. Det är därför till stor hjälp om föremålet är stöldmärkt eller om tillverkningsnumret finns uppskrivet.

Förlust av körkort

Borttappat eller stulet körkort anmäls till Transportsstyrelsen. Gör en förlustanmälan via Körkortsportalen på internet eller kontakta Transportstyrelsens kundtjänst. Stulet körkort måste även polisanmälas.

Förlorat något på resa

Om du förlorat något på en buss, ett tåg eller ett flygplan bör du i första hand kontakta respektive företags hittegodsexpedition.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 

Till lättläst text

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00