Förlorat eller upphittat pass/nationellt id-kort

Om du förlorat ditt pass eller nationella id-kort ska du anmäla det till polisen. Ring 114 14 eller besök en polisstation. Det kommer då att spärras.

Spärra alltid stulen eller borttappad resehandling

Ett stöld- eller förlustanmält pass eller nationellt id-kort spärras alltid och uppgifterna lämnas vidare till Schengen Information System, SIS, och Interpol. Gränskontrollmyndigheter runt om i världen kontrollerar resehandlingar mot dessa register vid inresa i länder och därför kan ett upphittat pass eller nationellt id-kort aldrig användas efter att det har spärrats.
 
Ansök om ett nytt pass eller nationellt id-kort så snart som möjligt efter din förlustanmälan. Ansökan görs genom personligt besök vid någon av polisens passexpeditioner.

Utomlands

Om du förlorar ditt pass eller nationella id-kort utomlands ska du kontakta närmaste svenska ambassad eller konsulat.

Tänk på att ditt pass eller nationella id-kort är en värdehandling!

Förvara alltid passet på ett säkert ställe och se till att det inte skadas. I fel händer kan det användas i olagliga syften.

Eftersom passet och det nationella id-kortet också kan användas som id-handlingar är de av högt värde både vid resa och vid identifiering. Falsk identifiering är ett brott och används i samband med köp av varor, för att teckna ett avtal, öppna ett konto, skaffa krediter med mera.

Att låta någon annan använda din id-handling kan vara att betrakta som missbruk av urkund. Om du tillåter detta kan det medföra att du döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Var rädd om ditt pass! Det går att få högst tre pass utfärdade inom en femårsperiod.

Om du får tillbaka passet

Det är lika viktigt att du vänder dig till polisen om du skulle hitta eller få tillbaka ditt pass eller nationella id-kort så att polisen kan makulera detta. Har du fått ett nytt pass eller nationellt id-kort är du skyldig att lämna det gamla för makulering. Den gamla resehandlingen ska under inga omständigheter användas.

Körkort eller id-kort - förlorat eller stulet

Om du tappat bort eller på annat sätt förlorat ditt körkort anmäler du det till Transportstyrelsen. Stulet körkort måste även polisanmälas.
Om du tappat bort eller på annat sätt förlorat ditt id-kort ska du anmäla förlusten till utfärdaren, som spärrar kortet. Stulet id-kort måste även polisanmälas.

Spärra bankomatkort, betalkort eller kreditkort

Om du behöver spärra bankomatkort, betalkort eller kreditkort vänder du dig till den bank eller kreditinstitut som utfärdande kortet. Anmäl stöld eller förlust av bankomatkort, betalkort eller kreditkort.
Stöld eller förlust av id-handlingar och kontokort

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 

Till lättläst text