Brott i nära relationer - polisens arbete

I varje polisområde finns det en uttalad enhet som ska omhänderta ärenden som rör brott i nära relationer. Många ärenden börjar med en anmälan om bråk i en bostad.

Polisen får oftast kännedom om ärendet först när någon gör en polisanmälan. Det kan till exempel vara personen som är utsatt, en granne eller en vän som ringer.

När polisen vid en akut anmälan kommer till platsen försöker man i första hand skilja parterna åt. Om det finns barn i bostaden som kan fara illa kontaktas socialtjänsten. Den som är utsatt kan behöva komma till sjukhus.

Förhör och dokumentation

Polisen gör ett första förhör på platsen och dokumenterar eventuella personskador och materiella skador, ofta på video. Den som blivit utsatt har med vissa undantag rätt att själv bestämma om egna skador ska dokumenteras eller inte. Även kriminaltekniker kan kallas till platsen för att säkra bevis av olika slag.

Häktning

Åklagaren bedömer om en misstänkt gärningsperson ska begäras häktad. Domstolen fattar sedan själva beslutet. Om den misstänkte blir häktad ska brottet utredas omgående av polisen. Under tiden förhörs den misstänkte, brottsoffret och eventuella vittnen.

Insamling av information

Polisen samlar in material av olika slag, till exempel rättsintyg från läkare, kriminaltekniska rapporter och analyser, dokumentation av skador och journalanteckningar från tidigare sjukhusvistelser om det finns.

Dagboksanteckningar, telefonmeddelanden och sms mellan parterna som den utsatta (målsäganden) har kvar kan vara viktiga uppgifter. Det kan också bli aktuellt att samla information från bland annat skolan, socialtjänsten och tidigare kontakter med brottsofferjourer.

Hot- och riskbedömning

Om den misstänkte släpps på fri fot från arrest eller häkte, till exempel på grund av bristande bevis, ska polisen, åklagaren eller Kriminalvården informera den som har blivit utsatt.

Polisen kan göra en hot- och riskbedömning för att se vilka former av skydd den utsatta behöver, till exempel kontakt med en kvinnojour, skyddat boende eller överfallslarm.

Förundersökning

Finns det en person som är skäligen misstänkt för brottet leds alltid förundersökningen av en åklagare. Beroende på vad förundersökningen visar beslutar åklagaren om den misstänkta ska åtalas eller inte.

 

Mer information

  • Kom till oss - webbplats med information till utsatta
    Information om dina rättigheter och om hur polisen kan hjälpa dig om du är utsatt för brott i nära relation. Här finns även information till dig som är vittne eller anhörig. Polisen står bakom webbplatsen.

Annan fakta om brottet