Brott mot äldre och funktionsnedsatta - polisens arbete

Äldre och personer med nedsatt funktionsförmåga kan drabbas av brott på grund av sin nedsatta funktionsförmåga.

För att lyckas klara upp brott mot äldre och funktionsnedsatta är det viktigt för polisen med vittnesuppgifter och att säkra spår vid brottsplatsen.

Förhör och brottsplatsundersökningar bör också göras så tidigt som möjligt så att inte minnesbilder försvinner och tekniska spår städas bort.

Spårsäkring handlar om att ta till vara på de spår en gärningsman kan ha lämnat efter sig i form av exempelvis blod, saliv eller sko- och fingeravtryck.

Annan fakta om brotten

112 vid larm
114 14 övriga ärenden