Djurplågeri - polisens arbete

När ett djur blir utsatt för vanskötsel eller blir plågat på annat sätt kan det vara ett brott. Polisens roll är att utreda om ett brott blivit begånget.

Om du till exempel ser en granne sparka sin hund eller plågar sitt djur på annat sätt ska du anmäla det till polisen. Då kan polisen starta en förundersökning. Det innebär att du får berätta om vad du sett, grannen blir förhörd och eventuellt andra vittnen.

Finns det tillräckliga bevis för brottet lämnas ärendet över till åklagare. Därefter bedömer åklagaren om bevisen är tillräckliga för att väcka åtal.

Vad händer med djuret?

Det är Länsstyrelsen som beslutar om djuret ska omhändertas, säljas eller avlivas. Polisen verkställer Länsstyrelsens beslut.

Djurplågeri är ett brott som kan leda till böter eller fängelsestraff.

Mer information

112 vid larm
114 14 övriga ärenden