Hot - polisens arbete

Polisen får många gånger ta emot anmälningar om olaga hot som är mer av ett känsloladdat utbrott än ett allvarligt hot, enligt lagen. Brott som utreds är ofta svåra att bevisa eftersom ord står mot ord.

När polisen utreder brottet olaga hot står oftast ord mot ord. Det medför att de förhör som genomförs med de båda parterna får stor betydelse.

Det är oftast svårt att bevisa vad som skett, därför finns ett stort värde i att höra eventuella vittnen som hört eller iakttagit händelsen. 

Sparade uppgifter som exempelvis e-post och sms kan också vara bra bevismaterial. En teknisk undersökning av datorer, mobiltelefoner eller liknande kan bli nödvändig.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden