Immaterialrättsbrott - polisens arbete

Brott mot immaterialrätten handlar bland annat om intrång i upphovsrätt eller varumärken. Nationella operativa avdelningen, Noa, har ansvaret för att utreda alla immaterialrättsliga brott i Sverige.

Det immaterialrättsliga brottet innebär att förövaren gör intrång i innehavarens rättigheter för att lura till sig vinster och intäkter som innehavaren skulle fått om de köpta varorna varit lagligt tillverkade eller tjänsterna köpts lagligt, till exempel streamingtjänster.

Polisens arbete

För att polisen ska kunna utreda brott mot immaterialrätten krävs att rättighetsinnehavaren, eller ett ombud för rättighetsinnehavaren anmäler intrång i upphovsrätten till polisen och anger brottet till åtal.

För många immaterialrättsbrott är it och internet förutsättningar för att kunna utföra brottet. Precis som vid andra it-relaterade brott handlar det om att samla ihop och använda information för att identifiera en misstänkt gärningsman. Datorer och annan it-utrustning som tas i beslag undersöks av it-forensiker för att samla in bevis som kan leda fram till att förövaren åtalas.

Polisen är förundersökningsledare för brott av enkel beskaffenhet, men innan en utredning kan börja ska Internationella åklagarkammaren avgöra om polisen eller en åklagare ska leda förundersökningen.

Polisen ingår dessutom i gruppen Myndighetssamverkan mot Piratkopiering som arbetar mot immaterialrättsliga brott.

Annan fakta om brottet

Lagar och fakta om immaterialrättsbrott

112 vid larm
114 14 övriga ärenden