Organiserad brottslighet - polisens arbete

Den organiserade brottsligheten omfattar en mängd olika brott och polisen samverkar med en rad andra myndigheter och aktörer i den här frågan.

Satsningen mot grov organiserad brottslighet inleddes 2009 efter ett uppdrag från regeringen.

Den grova organiserade brottsligheten berör alla delar av samhället. Den rör sig över landsgränser och omfattar alla former av kriminalitet. EUs kriterier för organiserad brottslighet är bland annat:

  • Samarbete mellan fler än två personer
  • Lång eller obegränsad utsträckning i tiden
  • Misstanke om allvarliga kriminella handlingar
  • Strävan efter vinning och/eller makt

Polisens uppdrag: grov brottslighet

112 vid larm
114 14 övriga ärenden