Terrorism - polisens arbete

Polisen har det övergripande ansvaret för ordning och säkerhet i Sverige, vilket bland annat innebär att polisen är samhällets första resurs för att direkt ingripa mot ett påbörjat terrorattentat eller annat angrepp med grovt och omfattande våld.

Polismyndigheten bedriver även förundersökningen vid ett genomfört attentat och stöttar också Säkerhetspolisen vid exempelvis utredningar och spaning mot misstänkt förberedelse till terrorism.

Polisens arbete utgår från den svenska nationella strategin mot terrorism. Polisen arbetar inom alla områden i strategin men med huvudfokus på att förhindra och hantera attentat. Processansvaret inom polisen för det arbetet ligger hos den nationella operativa avdelningen.

Polisen har en god förmåga att ingripa vid terrorattentat. Den vanliga ingripandepolisen kommer att vara första polisresurs på plats. Därför genomförs övningar och utbildningar i hur polisen hanterar terrorattentat. Utöver detta finns insatsförmågor i samtliga regioner som är tränade för att klara av särskilt svåra ingripanden vid grova brott så som terror.

Den  nationella insatsstyrkan är samhällets yttersta resurs vid terroristangrepp och förstärker de övriga förmågorna vid ett inträffat attentat. Nationella insatsstyrkan har ett specifikt uppdrag när det gäller bekämpning av terrorism i samverkan med Säkerhetspolisen.

Polisen prioriterar närvaro och synlighet på offentliga platser och platser där många människor vistas. Det är en del av polisens brottsförebyggande arbete eftersom allmänheten är ett tydligt mål vid terrorattentat. Att poliser patrullerar en plats behöver dock inte betyda att det finns en specifik risk för terrorattentat.

Generella råd om det sker ett terrorattentat eller motsvarande våldsbrott:

  • SÄKER: Sätt dig i säkerhet, använd naturliga skydd och undvik folksamlingar.

  • UPPMÄRKSAM: Var uppmärksam på det du ser och hör, undvik att fokusera på telefonen.

  • TYST: Slå av ljudet på din telefon och ring inte i onödan till personer som kan befinna sig i riskområdet.

  • LARMA: Meddela viktiga iakttagelser till polisen via 112.

  • MEDIA: Följ media och var uppmärksam på uppmaningar från myndigheterna.


112 vid larm
114 14 övriga ärenden