Polisens arbete i trafiken

Polisen ansvarar för att övervaka och utreda brott i trafiken. I samband med trafikövervakning upptäcks exempelvis hastighetsöverträdelse, rattfylleri och bilbältesbrott.

Trafikkontroll. Foto: Lars HedelinAlla poliser i yttre tjänst har i uppdrag att upprätthålla ordning och säkerhet på vägarna.

Prioriterade områden är hastighets- och nykterhetskontroller, insatser mot aggressiv körning och kontroll av skyddsutrustning, såsom bilbälte och bilbarnstolar. Dessutom prioriteras arbetet med kontroll och övervakning av yrkestrafik.

I samband med trafikkontroller kan polisen också kontrollera felaktigheter på fordonet och att föraren har rätt körkortsbehörighet. Polisen utreder även trafikolyckor.

Hastighetsövervakning

Polisen mäter hastigheten med laserinstrument och genomsnitts-hastighetsmätare. Laserinstrumentet används när polisen står vid vägkanten och gör trafikkontroller. Genomsnittshastighetsmätaren finns i många av polisens bilar och motorcyklar, och även i vissa civila fordon. Mätningen sker rullande, det vill säga att en kontroll kan utföras av ett framförvarande fordon på vägen. 

På de mest olycksdrabbade vägarna finns det automatiska trafiksäkerhetskontroller, ATK. Dessa finns i form av fasta eller mobila enheter. Informationen i de automatiska trafiksäkerhetskontrollerna överförs automatiskt till polisens utredningsenhet.  

Så gör polisen trafikkontroller

Vad är polispilot, ATK och laser? Och varför är det så viktigt att hålla sig till hastighetsgränsen? Polisen Lotta berättar om på vilka olika sätt polisen mäter hastigheten i trafiken.

 

Alkohol och narkotika

Rattfylleri och drograttfylleri, det vill säga alkohol och narkotika, kontrolleras både vid planerade trafikkontroller och vid en indikation på att en förare kör påverkad. Kontrollen utförs genom att föraren får blåsa i ett sållningsinstrument som mäter eventuell alkoholförekomst i utandningsluften. Polisen har rätt att ta med den som vägrar att blåsa i sållningsinstrumentet till polisstationen för urin- eller blodprovstagning, vid misstanke om brott.

Automatisk avläsning av nummerplåtsskyltar

Med hjälp av kameror ska polisen lättare kunna avgöra vilka fordon som behöver stoppas för närmare kontroll. Polisens kamera läser av registreringsskyltar i närheten och jämför dem med uppgifter från Vägtrafikregistret och registret för efterlysta fordon.

På så vis får poliserna omedelbar information om ett fordon exempelvis är efterlyst, oskattat, avställt eller belagt med körförbud och kan stoppa det för närmare kontroll.

 

Mer information

  • Regler för polisen i trafiken
    Information om vad du ska göra när ett utryckningsfordon närmar sig på väg med en fil eller i tät trafik. 
  • Trafik och fordon
    Lagar och regler för vinter- och sommardäck, viltolyckor, bötesbelopp, studentflak, ratt- och sjöfylleri med mera.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden