Våldsbrott - Polisens arbete

Gärningsperson gripen för misshandel

Misshandel

Hur polisen arbetar med misshandelsbrott.
Polisens arbete med misshandel


Avspärrningsband vid brottsplats

Dödligt våld

Hur polisen arbetar med att utreda dödligt våld, som bland annat innefattar mord och dråp.
Polisens arbete med dödligt våld


112 vid larm
114 14 övriga ärenden