Polismuseet

Upplev utställningen Utryckning! Radiopolisen från fot till fart. Fundera över vad som påverkar din bild av polisen. Lär dig tänka som en kriminaltekniker och se vad polisen har i bältet. Barnen är välkomna till en polisstad fylld med lek och lär!

utryckning

På helgerna har Polismuseet öppna visningar som är kostnadsfria:

Prata polis kl. 12.00 - barnvisning
Fall från förr  kl. 14.00 - vuxenvisning
Utryckning kl. 15.00 - familjevisning

Varför finns Polismuseet?

Polismuseet hade fler än 60 000 besökare
år 2015, mer än 750 visningar
varav ca 350 visningar för inbokade grupper.

Av dessa grupper är största delen skolklasser. 
Vi möter människor med olika bakgrund
och i olika åldrar, från förskola, grundskola
och gymnasium till vuxenutbildningar
som SFI (svenska för invandrare).

För oss är mötet med människor viktigt
för att få igång en dialog om polisens roll
i vårt samhälle. Vi vill också att alla
ska få en större möjlighet
att få en inblick i hur polisen arbetar.polisenidinaögon 

Polismuseet vill möta människor där de är,
med sina erfarenheter och bilder av polisen. 
Vi utgår från grundläggande frågor
om hur svensk polis ser ut,
vad polisen gör och vilken roll polisen
har i ett demokratiskt samhälle.

Att ta upp aktuella ämnen och förmedla nyanserade bilder
och insikter som bidrar till att förebygga brott
är en annan viktig del av Polismuseets arbete.

Utställningar

Utryckning! Radiopolisen från fot till fart

Polisradion och radiobilen förändrade
utryckningpolisens arbete helt på 1940-talet.
Nu ryckte polisen ut med fart och fläkt
och fångade brottslingen mitt i gärningen.
Följ svensk radiopolis från starten!
Titta på radiobilar och radioutrustning
och kliv in i en modern, fullt utrustad polisbil. 

Polisen i dina ögon

Utställningen handlar om polisen
men lika mycket om besökaren och framförallt
om besökarens bilder av vad polisen är och gör.

Barnutställningen Polis, polis …

Barnen är välkomna till vår polisstad fylld
Polis, polismed lek och lär! De kan klä sig i polisuniform,
prata i komradio och köra polismotorcykel.
Lösa spännande uppdrag på polisstationen
eller hamna i arresten.

Passar uniformen?

Berättar om hur svensk polis har utvecklats.
Du får en historisk tillbakablick genom uniformer och utrustning.

Brottsspår

Berättar om olika tekniker som används
för att lösa brott. Kliv in i kriminalteknikerns roll
och gå fram till den brottsplats som finns i rummet.

Polisfordon

I nuläget erbjuder Polismuseet inga visningar av polisfordon. Vi ansvarar för Polisens samling med cirka 30 polisfordon från år 1939 fram till idag. 

Polismuseet finns på museivägen 7 på Gärdet i Stockholm. Buss 69, busshållplats Museiparken.

Följ oss gärna

Polismuseets webb
Polismuseet på Facebook
Polismuseet på Twitter

112 vid larm
114 14 övriga ärenden