Arbetsmetoder

Polisens uppdrag är att upprätthålla lagen, minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Polisens uppdrag är också att skydda demokratin och försvara den enskilda människans rätt att få uttrycka sina åsikter.

Poliser i olika arbetssituationer. Trafikpolis, supporterpolis, kriminaltekniker och hundförare.

Polisen har en tydlig värdegrund som alla anställda ska förhålla sig till. Ledorden är engagerade, effektiva och tillgängliga. Värdegrunden tydliggör vad polisen står för och används för att utveckla polisens verksamhet.

Polisens vardag

Hur polisernas vardag ser ut beror på vilken typ av tjänst de har och var i Sverige de arbetar. De flesta poliser arbetar som ordningspolis i yttre tjänst eller som kriminalpolis, med att utreda brott. Det är i första hand verksamhetens behov som styr den enskilda polisens arbetsuppgifter.

Arbetet i yttre tjänst

Poliser i yttre tjänst arbetar i uniform och eftersträvar att vara synliga och tillgängliga i samhället. Mycket arbetstid ägnas åt att patrullera i bil eller till fots för att förebygga och upptäcka brottslighet och andra störningar av den allmänna ordningen. I arbetet ingår att hantera brott och hjälpa människor i nöd, ofta efter samtal till 112.

Arbetet innebär också många utredningsåtgärder som att ta upp anmälningar, hålla förhör och ta föremål i beslag. Sådana åtgärder kräver alltid noggrann dokumentation och därför tillbringar även en polis i yttre tjänst mycket arbetstid inomhus framför datorn.

Arbetet som kriminalpolis

Kriminalpoliser arbetar med att utreda brott. Till största del består dessa av så kallade mängdbrott, såsom inbrott, skadegörelse, bedrägerier, stölder och misshandel. Arbetet innebär bland annat att hålla förhör med vittnen, målsäganden och misstänkta.

Arbetet innebär också att hantera annan bevisning, till exempel spår som säkrats av kriminaltekniker, övervakningsfilmer eller andra beslag. Dessutom hanterar kriminalpoliser ansökan om kontaktförbud och andra administrativa uppgifter.

Mer om polisens arbete

112 vid larm
114 14 övriga ärenden