Bränder

Polisen har flertalet uppgifter vid bränder. Den viktigaste är att rädda liv och begränsa skador. En annan uppgift är att utreda om det är ett brott som ligger bakom olyckan.

När det har larmats om en brand åker räddningstjänst, polis och eventuellt ambulans till platsen. Det är räddningstjänsten som leder arbetet med att bekämpa branden och bestämmer över vad som ska göras.

Polisen ska ge den hjälp som behövs enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO.

Vid bränder är polisens uppgift bland annat att:

  • Spärra av området kring brandplatsen vid misstanke om brott.
  • Dirigera om eventuell trafik.
  • Undersöka om något brott ligger bakom branden.
  • Dokumentera det inträffade.

Vid en brand måste polisen ofta dirigera om trafiken för att ingen som arbetar eller befinner sig på platsen ska skadas och för att inte olyckor ska uppstå.

Tänk på:

  • Respektera alltid avspärrningarna. De finns där för att undvika att någon ska utsättas för fara och för att säkra eventuella spår från exempelvis en gärningsperson.
  • Följ polisens instruktioner om du färdas i ett fordon förbi platsen.

När räddningstjänsten är klar på brandplatsen och det är säkert att vistas där startar polisen en brottsutredning. Polisen försöker ta reda på vad som hänt och vad som har orsakat branden. Den tekniska undersökningen genomförs av kriminaltekniker och vid behov i samverkan med räddningstjänstens brandutredare.

Vid omfattande bränder hjälper polisen till med evakuering av boende. Oftast skickar försäkringsbolagen ut representanter som ger stöd och hjälp om var deras försäkringstagare tillfälligt kan bo. En drabbad person utan försäkringar eller privata skyddsnät kan alltid få hjälp av polisen i kontakten med samhällets övriga resurser.

Dödsfall

När människor omkommer i samband med till exempel bränder eller trafikolycka är det polisens uppgift att identifiera omkomna och att framföra den svåra informationen till anhöriga.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden