Grannsamverkan

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat.

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. På många håll deltar även kommunernas lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, bostadsbolag och andra aktörer i samhället.

Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.

Grannsamverkan minskar brottsligheten

Metoden går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med större social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.

Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan.

Mer information hos Brå

På Brå:s webbplats finns information om hur man kommer igång med grannsamverkan och vilka effekter det har. Brå har tagit fram informationen i samverkan med bland annat polisen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Brå har också information om andra trygghetsskapande åtgärder.
Om Grannsamverkan på Brås:s webbplats

Mer information

På webbplatsen Samverkan mot brott finns det information om grannsamverkan när det gäller bostad, fordon och båt. Där hittar du även handfasta tips med checklistor för hur du kan agera för att undvika brott, själv och tillsammans med grannarna.
Webbplatsen samverkan mot brott
Om grannsamverkan på Stöldskyddsföreningens webbplats
Kontakt för grannsamverkan i ditt län

112 vid larm
114 14 övriga ärenden