Stöd till avhoppare

Regeringen har i regleringsbrevet för 2017 tilldelat polisen totalt fem miljoner att fördela till stöd för avhopparverksamhet.

För 2017 har polisen haft 3,8 miljoner att fördela till kommunala förvaltningar som stöd för avhopparverksamhet. 

Samtliga medel är nu fördelade och fler ansökningar kan därför inte tas emot.

Eventuella frågor via e-post till
brottsoffer-personsakerhet.noa@polisen.se 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden