Trygg i butik

Trygg i butik är en brottsförebyggande och trygghetsskapande metod som syftar till att skapa en närmare samverkan och dialog mellan näringsidkare och polis för ett effektivare brottsförebyggande arbete.

Målet med metoden är


• att butikspersonal och väktare tänker och arbetar brottsförebyggande
• att förebygga stölder ur butik
• en ökad trygghet för butikspersonalen
• en mer närvarande och synlig polis för medborgarna
• ett minskat svinn för butikerna.

Polisens uppgift är


• att arbeta brottsförebyggande mot uppkomna problem/fokusområdena.
• att lagföra personer som gripits
• att informera om brottsförebyggande åtgärder.

Näringsidkarnas uppgift är


• att arbeta aktivt med det brottsförebyggande arbetet i sina butiker
• att ställa krav på säkerhetspersonalen att arbeta brottsförebyggande.

Dialogen mellan polis och butikerna inriktas på åtgärder för att minska risken för stölder men också för att personalen ska känna sig tryggare i arbetet. Genom att förebygga stölder kan otrygga situationer som uppstår när man ingriper mot ett fullbordat brott undvikas.

Viktiga brottsförebyggande åtgärder i butiken är


• Butikspersonal som bemöter kunderna proaktivt genom att visa att de är uppmärksamma på vad som händer i butiken och kommunicera med kunderna t ex genom att söka ögonkontakt, säga hej, samtala om hur man vill att kunden gör i butiken t ex lägga varorna i en kundkorg.
• Uniformerade väktare som arbetar brottsförebyggande.
• Placering av stöldbegärligt gods  på platser med uppsikt.
• Butikens utformning, skyltning, placering av kassor och larmbågar.

Polisen ansvarar för uppföljning av


• polisiär resurs/butik avseende stöld/ringa stöld
• antal stölder/ringa stölder per butik
• övriga brottstyper i området.

Näringsidkarna ansvarar för uppföljning av

• typ av ingripanden av säkerhetspersonal
• trygghetsmätning butikspersonal
• butikens svinn för externa stölder

112 vid larm
114 14 övriga ärenden