Efterforskning av försvunna personer

Varje år genomför polisen minst 300 räddningsinsatser för att söka efter personer som försvunnit under sådana omständigheter att det finns farhågor för att deras liv eller hälsa är utsatt för allvarlig fara.

PolishelikopterPolisen använder en metod som kallas Managing search operations (MSO), för att söka efter försvunna personer. Metoden används över hela världen och bygger på studier av tidigare försvinnanden. Svensk polis har även lagt till de fysiska och psykiska faktorer som påverkar hur en försvunnen person upplever och hanterar situationen. Utifrån dessa fakta har polisen skapat effektiva sökmetoder.

Under insatsen då polisen söker efter den försvunna personen bedömer en räddningsledare (som alltid är en polis när det gäller försvunna personer) vilka polisiära resurser som behövs vid sökandet, till exempel hundar, hästar, helikoptrar, motorcyklar och båtar. Polisen kan vid behov även ta hjälp av polisens insatsresurser eller andra myndigheter och organisationer, exempelvis Försvarsmakten.

Samlar information

Polisen samlar information om den försvunna personen och tar fram en individuell profil. Den hjälper polisen att söka på rätt sätt och på rätt plats.

Räddningstjänstansvaret är beskrivet i lagen om skydd mot olyckor, LSO.
Lagen om skydd av olyckor på riksdagens webbplats

112 vid larm
114 14 övriga ärenden