Polisens krisberedskapsarbete

När en större händelse inträffar som påverkar samhällets grundläggande funktioner samlar polisen sina resurser och arbetar enligt särskilda rutiner. Det kan till exempel handla om en terrorhändelse eller naturkatastrof.

Personal från Räddningstjänsten

Inom samhällets krishanteringssystem finns idag sex olika samverkansområden där olika myndigheter samarbetar för att identifiera och förebygga olika risker. Polisen deltar i två samverkansområden, dels om skydd, undsättning och vård och dels om spridning av farliga ämnen.

Om det skulle inträffa en situation med spridning av farliga ämnen, en så kallad CBRNE-händelse, är polisen väl förberedd med utrustning och genom utbildning att hantera en sådan händelse.

Polisen gör risk- och sårbarhetsanalys

Alla myndigheter är skyldiga att ha förmåga att hantera kriser. Varje år måste alla statliga myndigheter lämna in en rapport till regeringen där de har analyserat vilka hot, risker eller sårbarheter som identifierats inom deras verksamhetsområden.

Genom risk- och sårbarhetsanalyser, övning och utbildning ökar polisen sin förmåga att hantera de kriser som kan inträffa.

Polisen har också tagit fram en strategi för hur arbetet med krisberedskap ska utvecklas de kommande åren.

Nationell insatsstyrka vid extrema situationer

För särskilt svåra uppgifter finns den nationella insatsstyrkan. Poliserna i insatsstyrkan är tränade att hantera ovanligt svåra och farliga situationer, som terrorism, gisslantagning, kidnappning, grova vapenbrott med mera.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden