Polisens uppgift vid trafikolyckor

Vid trafikolyckor biträder polisen räddningstjänsten i arbetet med att rädda liv och begränsa skador, samt utreder om det är ett brott som ligger bakom olyckan.

Polisens uppgift är bland annat att:

 • Spärra av området kring olycksplatsen.
 • Dirigera om trafiken.
 • Undersöka om olyckan uppstått genom brott.
 • Dokumentera det inträffade.

Att spärra av området kring trafikolyckan är viktigt. Framförallt för att ge räddningstjänsten och ambulanspersonalen en trygg miljö i sitt arbete. Polisen vill också undvika att förbipasserande får se något obehagligt och visa respekt för de som råkat illa ut och deras anhöriga.

Polisen försöker i möjligaste mån att ge alla inblandade i en trafikolycka stöd och hjälp. Polisen hjälper ofta till med att ordna skjuts åt personer som måste resa vidare, kontakta bilbärgningen och liknande.

Dödsfall

När människor omkommer i samband med en trafikolycka är det polisens uppgift att identifiera omkomna och att framföra den svåra informationen till anhöriga.

Tänk på:

 • Du är skyldig att respektera hur polisen dirigerar trafiken och eventuell avspärrning.
 • Lyssna på räddningstjänstens och polisens direktiv och råd.

Så kan du hjälpa till vid trafikolyckor

 1. Stanna bara om du tror att du kan bidra med något. Är det redan folk på plats, kan du köra vidare - såvida du inte har specialistkunskaper inom läkarvård.
 2. Parkera din egen bil så säkert som möjligt. Se till att du inte själv riskerar att bli påkörd eller stoppar upp trafiken.
 3. Larma 112.
 4. Varna andra med varningsblinkers och liknande, så att de inte kör in i olyckan.
 5. Ta reda på hur du kan hjälpa till. Finns det några skadade? Chockade människor har en tendens att vandra iväg in i skogen eller ut på vägen. Försök att hjälpa dem.
 6. Försök att skapa dig en god överblick. Vad är det som har hänt? Var har detta hänt? Hur många bilar är inblandade? Hur många är skadade? Rapportera detta till räddningspersonalen vid tillfälle.
 7. Lyssna till vad räddningspersonalen säger och håll dig undan om så behövs.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden